Struktura akcionářů společnosti a emitovaných akcií

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce ČEZ, a.s. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Andrea Sýkorová

Povinný subjekt: ČEZ, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit s prosbou o poskytnutí informace týkající se současné struktury akcionářů společnosti ČEZ, a.s. Zároveň Vás žádám o informace týkající se struktury emitovaných akcií, tj. z kolika akcií v jaké jmenovité hodnotě se vlastní kapitál skládá.

S přátelským pozdravem,

Andrea Sýkorová

Skupina ČEZ, ČEZ, a.s.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu, která byla úspěšně doručena ke zpracování pod číslem
1128365-2015. Odpověď Vám zašleme v nejkratším možném termínu.

Pokud ještě nejste uživatelem ČEZ ON-LINE, zaregistrujte se na
www.cez.cz/cezonline a řešte své požadavky jednoduše a online z pohodlí Vašeho
domova.

S pozdravem

Skupina ČEZ
====================>Původní zpráva<=====================
ID e-mailu:000001128365-2015
Od: [FOI #3978 e-mail] ??; A-0037185246
Komu: QPBCSEMAIL13; Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail]
Odesláno: 18.03.2015, 22:08:37
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Struktura akcioná

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
ČEZ, a.s.

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: Andrea Sýkorová
# Datum narození: 1994-0
6-15
# Adresa: Západní 2744
# Adresa: 407 47 Varnsdorf
===================================================================

Povinný subjekt: ČEZ, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený
pane,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit s prosbou o poskytnutí informace týkající se současné struktury akcionářů společnosti ČEZ, a.s. Zároveň Vás žádám o informace týkající se struktury emitovaných akcií, tj. z kolika akcií v jaké jmenovité hodnotě
se vlastní kapitál skládá.

S přátelským pozdravem,

Andrea Sýkorová

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #3978 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném př
ístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou po
vinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Va
še odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-03-18T22:08:16+01:00" title="2015-03-18 22:08:16 +0100">18/3/2015</time>
-------------------
------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovs
echny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

--------------
-----------------------------------------------------