Stromy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Chci se zeptat kdo dal souhlas nebo požadavek na kácení vzrostlých stromů v útulku Pod Pražskou bránou v majetku města Kouřim

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2529/2020 ze dne 05. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Stromy

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

město Kouřim požádalo Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče o vydání závazného stanoviska k obnově Národní kulturní památky Městské opevnění Kouřim. Ten, po konzultaci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze, svým závazným stanoviskem shledal pokácení 15 ks předmětných stromů přípustným. Na základě tohoto závazného stanoviska povolil MěÚ Kouřim pokácení dřevin. Stromy budou nahrazeny druhem, který je do města vhodnější a tradičnější.

 

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

 

 

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Pane, nas nezajima kdo povolil kacet krasne a zdrave stromy, nas zajima komu z vas vadili

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2779/2020 ze dne 29. 11. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz – Stromy

 

Vážená paní, vážený pane,

 

v rámci revitalizace veřejné zeleně byly stromy pokáceny na základě vydaného povolení, nahrazeny budou vhodnými dřevinami.

 

 

S přátelským pozdravem.

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim