Střet zájmů

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo spravedlnosti měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,
Může být starostou města člověk který má v nájmu vodu a kanalizaci který bude sám sobě dávat práci bez výběrového řízení jak se to dělo po dobu 20 let dál 20 let vybírá stočné které si nechává pro sebe čištění neplatí i když čističku Kouřimi máme tak to vede rada našeho města která ho prosadila.A neplatí nájem z pronájmu , naopak nechává So veškeré opravy platit ,řadnė , a bez vybėroveho řízení.

Dėkuji.

Otto Klouda
Mírové náměstí 80
[email address]
rč. 500 731 228

S přátelským pozdravem,

Klouda

S přátelským pozdravem,

Klouda

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Střet zájmů" s
evidenčním číslem 376bc933-1918-4038-b6fa-26483fad0e8d a s běžným číslem
54756/2021 bylo doručeno dne 17.09.2021 18:21:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Neodpovidate na můj dotaz, proč????????

S přátelským pozdravem,

Klouda

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Střet
zájmů" s evidenčním číslem ccebe2b5-5ece-4047-ac48-205d1888d1f0 a s běžným
číslem 60039/2021 bylo doručeno dne 14.10.2021 16:48:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

 

k Vašemu dotazu ze dne 17. 9. 2021 sděluji následující. Váš dotaz se
v prvé řadě vůbec nevztahuje k působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR,
která je vymezena v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Dále Vás upozorňuji, že podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku.

Z výše citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo
spravedlnosti ČR bylo v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání
výkladu zákona. K závaznému výkladu zákona je příslušný výhradně soud, a
to v konkrétní věci, přičemž sjednocovat soudní praxi mohou jen soudy
vyšších stupňů v rámci projednávání opravných prostředků. Ministerstvo
spravedlnosti ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých
věcech. Tuto činnost vykonávají především advokáti. Shledáte-li tedy v
některém z právních předpisů nejasnost, doporučuji Vám obrátit se
s žádostí o právní pomoc na některého z advokátů, případně na některou
z bezplatných právních poraden.

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

[3]logo

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/