Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR

Dotaz byl úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí stanovisek dotčených odborů (životního prostředí a dopravy) k dokumentu Ministerstva životního prostředí "Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR", jejíž finální verze byla dána k připomínkování do konce listopadu 2014.

Dokumenty prosím poksytněte v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR“, která byla doručena 30.12.2014 11:30:01, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR“ byla doručena 30.12.2014 11:30:01 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Vaněček Martin, Statutární město Brno

2 přílohy

Vážená paní magistro,

 

dne 31. 12. 2014 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
Vaši žádost o informaci, která byla dne 2. 1. 2015 zaevidována pod č.j.:
MMB/0000327/2015.

V žádosti o poskytnutí informace požadujete po Magistrátu města Brna
následující:

„…… poskytnutí stanovisek dotčených odborů (životního prostředí a dopravy)
k dokumentu Ministerstva životního prostředí „Střednědobá strategie (do
roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR“, jejíž finální verze byla dána
k připomínkování do konce listopadu 2014.“

Po zvážení obsahové náplně žádosti o informaci a vzhledem k tomu, že Vámi
požadovaná informace se svým obsahem přímo dotýká problematiky životního
prostředí, byla Vaše žádost překlasifikována z režimu poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, do režimu poskytování informací podle zákona č. 123/1998
Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění (§ 2 písm.
a) bod 1. a bod 2.), a dále pak viz § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, v platném znění, bude Vámi požadovaná informace
zpřístupněna do 30 dnů.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Martin Vaněček

vedoucí OŽP MMB      

 

 

 

 

Vaněček Martin, Statutární město Brno

3 přílohy

Dobrý den,

posílám Vám stanoviska dotčených odborů MMB k dokumentu MŽP „Střednědobá
strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR“,  o které jste
požádala.

S pozdravem

Martin Vaněček

vedoucí OŽP MMB