Strategie udržitelného rozvoje města Slavonice

Dotaz byl částečně úspěšný.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená pane starosto Urbane,

požaduji kopii zasedání ZM Slavonice, z které by bylo zřejmé jeho usnesení o tvorbě dokumentu Strategie udržitelného rozvoje města Slavonice a potažmo usnesení, z kterého by bylo zřejmé, že se rozhodlo, že tvorba přípravy dokumentu proběhne formou dodavatelskou, tedy ne formou komunitního plánování.

Dále ve věci:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění následujících služeb:

· Tvorba Strategie udržitelného rozvoje Města Slavonice

· Procesní řízení a jeho implementace

· Vzdělávání v oblasti strategického řízení a procesního řízení

požaduji informaci:

jména členů výběrové komise.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Vážená paní Lyalikoff,

 

v příloze zasílám požadované informace.

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Žádost o informace

Vážená paní Lyalikoff,
k Vašim dotazům sděluji, že:

ad 1) Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci usnesením č. 208/12/2012/ZM - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí projektu je zpracování Strategického plánu města, který bude zpracován dodavatelským způsobem se zapojením veřejnosti
do plánovacích procesů. Samostatné usnesení ke způsobu zpracování strategického plánu nebylo přijímáno.

ad 2) Členy výběrové komise jsou: Ing. Libor Karásek, Ing. Hynek Blažek a Ing. Radek Holý.

S pozdravem
Josef Urban
starosta města

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Jak postupovat, když jsem neobdržel všechny požadované informace?

Pokud povinný subjekt neposkytne všechny žádostí požadované informace, musí ohledně neposkytnutých informací vydat rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti má stejné obsahové i formální náležitosti jako rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti. Proti takovémuto rozhodnutí je možno podat odvolání a případně se bránit žalobou u soudu. Pokud povinný subjekt poskytne požadované informace jen z části a o zbytku nevydá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, jde v této části žádosti o situaci stejnou, jako kdyby úřad byl nečinný. Žadatel může podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona podat u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Vzhledem k tomu, že jsem neobdržela kopii, kterou jsem požadovala, budu podávat stížnost na postup při vyřízení žádosti o informaci.

Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Městský úřad Slavonice
Ing. Libor Karásek
tajemník MěÚ Slavonice
Horní nám. 525
378 81 Slavonice

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Vážená pane starosto Urbane,

Dne 14/6/2013 jsem u povinného subjektu města Slavonice podala žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Požaduji kopii zasedání ZM Slavonice, z které by bylo zřejmé jeho usnesení o tvorbě dokumentu Strategie udržitelného rozvoje města Slavonice a potažmo usnesení, z kterého by bylo zřejmé, že se rozhodlo, že tvorba přípravy dokumentu proběhne formou dodavatelskou, tedy ne formou komunitního plánování.

Dále ve věci: Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění následujících služeb:

· Tvorba Strategie udržitelného rozvoje Města Slavonice

· Procesní řízení a jeho implementace

· Vzdělávání v oblasti strategického řízení a procesního řízení

Požaduji informaci: jména členů výběrové komise.

Od pana tajemníka Libora Karáska za město Slavonice jsem dne 28/6/2013 obdržela vyjádření:

Vážená paní Lyalikoff, 
k Vašim dotazům sděluji, že: 

ad 1)
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci usnesením č. 208/12/2012/ZM - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí projektu je zpracování Strategického plánu města, který bude zpracován dodavatelským způsobem se zapojením veřejnosti do plánovacích procesů. Samostatné usnesení ke způsobu zpracování strategického plánu nebylo přijímáno. 

ad 2)
Členy výběrové komise jsou: Ing. Libor Karásek, Ing. Hynek Blažek a Ing. Radek Holý. 

Pokud povinný subjekt neposkytne všechny žádostí požadované informace, musí ohledně neposkytnutých informací vydat rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti má stejné obsahové i formální náležitosti jako rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti. Proti takovémuto rozhodnutí je možno podat odvolání a případně se bránit žalobou u soudu. Pokud povinný subjekt poskytne požadované informace jen z části a o zbytku nevydá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, jde v této části žádosti o situaci stejnou, jako kdyby úřad byl nečinný. Žadatel může podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona podat u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Požaduji kopii shora jmenovaného zápisu zasedání ZM a usnesení k dané věci. Dále požaduji kopii dokumentu, z kterého bych mohla celou situaci s jmenovanou dotací odvodit. Tedy doložení, že součástí dotace je i projekt zpracování strategie města. Pouhé konstatování mi nestačí.

Vyřízenou stížnost i s kopiemi je možné zaslat na el. adresu. Kopie ve formátu pdf.

S pozdravem - Lenka Lyalikoff

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Vážená paní Lyalikoff,

při kontrole zobrazení poskytnutých informací na portálu Informace pro
všechny jsem z Vašeho komentáře zjistil, že jste zřejmě požadovala kopii
zápisu z jednání zastupitelstva, zasláno Vám bylo ale pouze příslušné
usnesení.

K tomuto došlo vzhledem k poněkud nepřesné formulaci dotazu „požaduji
kopii zasedání“ ... „a potažmo usnesení“..

V příloze Vám zasílám kopii zápisu z jednání zastupitelstva.

Za neúplnou odpověď se omlouvám.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...