Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu "Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020" pro jednání Vlády ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 1.10.2014 13:37:25, zaregistrováno bylo dne: 1.10.2014 13:44:02 pod číslem jednacím: 2014/65234.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 1.10.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout nejpozději do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Re: Potvrzení o přijetí podání"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 17.10.2014 16:34:42, zaregistrováno bylo dne: 17.10.2014 16:40:22 pod číslem jednacím: 2014/69355.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7 příloh