Strategie a nákladní doprava

LENKA LYALIKOFF vznesl tento dotaz dotaz na Město Slavonice

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Karásku,
1. V listopadu jste mi oznámil konání první koordinační schůzky pro zpracování strategického plánu města Slavonice. Oslovil jste zastupitele města a dále ty, kteří již v minulosti o tuto činnost projevili zájem. Tématem schůzky bylo zahájení práce na Komunitním plánu tvorby Strategie.

Dále jste mi oznámil, že počítáte s elektronickým dotazníkem a že informace budou ve složce Rozvoj města, nově vložené dokumenty se zobrazí vždy v Aktualitách na titulní stránce.

Ve složce Rozvoj města jsem bohužel žádnou zprávu z první koordinační schůzky nezaznamenala. Zajímalo by mě jak probíhala - program, kdo se zúčastnil a jaké byly vyvozeny závěry nebo usnesení, popřípadě co z této schůzky vůbec vyplynulo. V Aktualitách jsem také nic nenašla, je však možné, že jsem něco přehlédla, proto volím formu žádosti o informace.

2. Ve Slavonických novinkách oznamujete, že zastupitelstvo města Slavonice bere na vědomí:
zprávu starosty města o průběhu řešení problémů s nákladní dopravou. Žádám o zveřejnění této zprávy na webu města, zaslání prolinku nebo kopii této zprávy.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Dana Matulová, Město Slavonice

Vaše zpráva byla doručena na adresu [email address] dne
28.12.2013 v 14:33 hod.
Číslo Vaší písemnosti v podacím deníku: 2774

________________________________________
Od: LENKA LYALIKOFF
Odesláno: 28. prosince 2013 14:13
Komu: Dana Matulová
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Strategie a nákladní doprava

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Město Slavonice

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Karásku,
1. V listopadu jste mi oznámil konání první koordinační schůzky pro zpracování strategického plánu města Slavonice. Oslovil jste zastupitele města a dále ty, kteří již v minulosti o tuto činnost projevili zájem. Tématem schůzky bylo zahájení práce na Komunitním plánu tvorby Strategie.

Dále jste mi oznámil, že počítáte s elektronickým dotazníkem a že informace budou ve složce Rozvoj města, nově vložené dokumenty se zobrazí vždy v Aktualitách na titulní stránce.

Ve složce Rozvoj města jsem bohužel žádnou zprávu z první koordinační schůzky nezaznamenala. Zajímalo by mě jak probíhala - program, kdo se zúčastnil a jaké byly vyvozeny závěry nebo usnesení, popřípadě co z této schůzky vůbec vyplynulo. V Aktualitách jsem také nic nenašla, je však možné, že jsem něco přehlédla, proto volím formu žádosti o informace.

2. Ve Slavonických novinkách oznamujete, že zastupitelstvo města Slavonice bere na vědomí:
zprávu starosty města o průběhu řešení problémů s nákladní dopravou. Žádám o zveřejnění této zprávy na webu města, zaslání prolinku nebo kopii této zprávy.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #706 e-mail] ??

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

28/12/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Vážená paní Lyalikoff,

v příloze zasílám požadované informace.

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...