Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dana Černohorska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Dana Černohorska

Dobrý den už si nevíme rady syn už přes rok nemůže jist jelikož se mu rozpadli zuby má silný zánět okosnice už jsme byli ve vice nemocnicích a stále nás vyhazuje že takoví zákrok nikdo nedělá dnes byli i v praze v nemocnici na karlaku tam dopadli taky tak tak mi vysvětlete kdo mu pomůže . Je pravda že zanedbaval návštěvy zubaře ale to jenom proto že žádný ho nechtěl vzít a pomoc mu Můžete mi pomoc vy než se zánět rozšíří a bude to horší ne to je děkuji za Vaši odpověď
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Černohorska

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.10.2022 08:26:04 v obsahu zprávy: *** SPAM Žádost o informace podle dotaz - Stomatogie elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.10.2022 08:26:04 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
20.10.2022 08:30:33

Vaše zpráva ze dne: 20.10.2022 08:26:04
v souboru: *** SPAM Žádost o informace podle dotaz - Stomatogie
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01M02TC
Datum zaevidování: 20.10.2022 08:28:00

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
20.10.2022 08:30:33

Your message - dated 20.10.2022 08:26:04
in the file with the message contents [subject]:
*** SPAM Žádost o informace podle dotaz - Stomatogie
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01M02TC
Date of registration: 20.10.2022 08:28:00

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01M0Q7Q
značka: MZDR 30932/2022-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 04.11.2022
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoveď_002.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dana Černohorska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.