Stočné v našem městě

Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Tento dotaz byl nahlášen administrátorům stránek, (pravděpodobně z důvodu nevhodného obsahu).

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám důrazně o informaci kam se poděly peníze které občané města Kouřimi platí za stočné které nová firma zjistila že si firma zipper nechávala pro sebe to znamená že se obohatila na našich občanech říká se něco o 50ml co je na tom pravdy co je lež děkujeme

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Pane,

předmět Vašeho dotazu je každoročně schvalován zastupitelstvem města, včetně vyúčtování jednotlivých položek. Dokument nese název Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok … a dosažené skutečnosti v témže roce. Dokument je zveřejněn na internetových stránkách města Kouřim v sekci vodní hospodářství.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník