Stočné v Kouřimi

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Česká inspekce životního prostředí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Na zasedání městského zastupitelstva v Kouřimi se provalilo že firma která má vodu a kanalizaci v najemu vybírá stočné po dobu 20 let a teď se zjistilo že stočné čističce neplatí co znamená že jsou dvě možnosti buď nás všechny okrádá a nebo odpad nepouští na čističku a pouští ho do potoka tak by nás zajímalo jak to vlastně je chceme abyste to v Kouřimi prošetřili

I sem Otto Klouda Kouřim Mírové náměstí 80 telefon 702 458 417
Rodné číslo 500 731 228

S přátelským pozdravem,

Klouda

CIZP - pečeť, Česká inspekce životního prostředí

This is a multi-part message in MIME format.

----Next_000
Content-Type: text/html;
charset = "utf-8"

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">a{font : normal bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;color : #00009C;text-decoration : none;cursor : pointer;} a:hover{font : normal bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;color : #FF0000;text-decoration : none;}</style>
</head>
<body>
<div align="center">
<div style="BORDER: #636563 1px solid;width:600px">
<table style="text-align:center;width:100%;table-layout:fixed;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
<col width="100"/>
<col/>
<col width="100"/>
<col/>
<tr>
<td colspan="4" style="BACKGROUND-COLOR:#B5C7DE;font:normal bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;">Informativní zpráva aplikace Athena - ČIŽP</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left;BACKGROUND-COLOR:#EFEFEF;font:normal 12px Arial, Helvetica, sans-serif;" colspan="4">
<br/>Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [ČIŽP vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo
<br/>Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Stočné v Kouřimi
<br/>Datum doručení: 7.7.2021 17:26:08
<br/>Evidenční číslo: ČIŽP/56433/2021
<br/>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</body>
</html>

----Next_000
Content-Type: application/x-pkcs7-signature;
name = "smime.p7s"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment;
filename = "smime.p7s"

0=82=11U=06 *=86H=86=F7=0D=01=07=02=A0=82=11F0=82=11B=02=01=011=0D0=0B=06 =
=60=86H=01e=03=04=02=010=82=06=00=06 =
*=86H=86=F7=0D=01=07=01=A0=82=05=F1=04=82=05=EDContent-Type: text/html;=0D
charset =3D =22utf-8=22=0D
=0D
<html>=0D
<head>=0D
<meta http-equiv=3D=22content-type=22 content=3D=22text/html; =
charset=3Dutf-8=22 />=0D
<style type=3D=22text/css=22>a=7Bfont : normal bold 12px Arial, =
Helvetica, sans-serif;color : =2300009C;text-decoration : none;cursor : =
pointer;=7D a:hover=7Bfont : normal bold 12px Arial, Helvetica, =
sans-serif;color : =23FF0000;text-decoration : none;=7D</style>=0D
</head>=0D
<body>=0D
<div align=3D=22center=22>=0D
<div style=3D=22BORDER: =23636563 1px solid;width:600px=22>=0D
<table =
style=3D=22text-align:center;width:100%;table-layout:fixed;=22 =
border=3D=220=22 cellspacing=3D=221=22 cellpadding=3D=223=22>=0D
<col width=3D=22100=22/>=0D
<col/>=0D
<col width=3D=22100=22/>=0D
<col/>=0D
<tr>=0D
<td colspan=3D=224=22 =
style=3D=22BACKGROUND-COLOR:=23B5C7DE;font:normal bold 12px Arial, =
Helvetica, sans-serif;=22>Informativn=C3=AD zpr=C3=A1va aplikace Athena - =
=C4=8CI=C5=BDP</td>=0D
</tr>=0D
<tr>=0D
<td =
style=3D=22text-align:left;BACKGROUND-COLOR:=23EFEFEF;font:normal 12px =
Arial, Helvetica, sans-serif;=22 colspan=3D=224=22>=0D
<br/>Va=C5=A1e emailov=C3=A1 zpr=C3=A1va, zaslan=C3=A1 na =
adresu podatelna=40cizp.cz, byla p=C5=99evzata a bylo j=C3=AD =
p=C5=99id=C4=9Bleno eviden=C4=8Dn=C3=AD =C4=8D=C3=ADslo=0D
<br/>P=C5=99edm=C4=9Bt: =C5=BD=C3=A1dost o informace podle =
dotaz - Sto=C4=8Dn=C3=A9 v Kou=C5=99imi=0D
<br/>Datum doru=C4=8Den=C3=AD: 7.7.2021 17:26:08=0D
<br/>Eviden=C4=8Dn=C3=AD =C4=8D=C3=ADslo: =
=C4=8CI=C5=BDP/56433/2021=0D
<br/>=0D
</td>=0D
</tr>=0D
</table>=0D
</div>=0D
</div>=0D
</body>=0D
</html>=0D
=0D
=A0=82=0880=82=0840=82=06=1C=A0=03=02=01=02=02=04=00=B2=A1F0=0D=06 =
*=86H=86=F7=0D=01=01=0B=05=000=7F1=0B0 =
=06=03U=04=06=13=02CZ1(0&=06=03U=04=03=0C=1FI.CA Qualified 2 CA/RSA =
02/20161-0+=06=03U=04
=0C=24Prvn=C3=AD certifika=C4=8Dn=C3=AD autorita, =
a.s.1=170=15=06=03U=04=05=13=0ENTRCZ-264393950=1E=17=0D200824121737Z=17=0D2=
10824121737Z0=81=C71=0B0 =
=06=03U=04=06=13=02CZ1&0=24=06=03U=04=0B=0C=1DSlu=C5=BEba =
pe=C4=8Det=C4=9Bn=C3=AD na =
d=C3=A1lku1=170=15=06=03U=04a=0C=0ENTRCZ-416932051E0C=06=03U=04
=0C<=C4=8Cesk=C3=A1 republika - =C4=8Cesk=C3=A1 inspekce =
=C5=BEivotn=C3=ADho prost=C5=99ed=C3=AD1=170=15=06=03U=04=03=0C=0ECIZP - =
pe=C4=8De=C5=A51=170=15=06=03U=04=05=13=0EICA - 105113470=82=01=220=0D=06 =
*=86H=86=F7=0D=01=01=01=05=00=03=82=01=0F=000=82=01
=02=82=01=01=00=9D=AA=D1-8=B6=7Fo=EDp=B1=FB=03=96=B1u=1E=8E=13=FF=BF=F9=E5=
=1E=0D=C2=DA=F2=8E=B9=1EL=05=92p=16=F7=94=FA=88=00=AD=A8q=06=11k=9F<z=7F=24=
=88=EFm=E3=06H=12=8DJ=13OU=F9=C7=FCyM=5E=96=5Cx=95=15=BE=1C&=C5e=EE/.D=85=
=DDcm=07=AB=92G=11=EB-=7E=F2=E7h=91=5B=16=1B=0D=9F=7E=90=AB=19?=1B=E6 =
=08=AA=DF=F8E=EB=91=F4=05s=B58F=1DdT=01=C5=93=5C'q=E4;=CD,=7B=B0=E3=A1=83=
=DE=1C=99=07=F5H=EC=82=99=ED=D12 =
=13=BDw=F7=A6=9F=DD=E0=A8L=AE=06D=F9o=C0=97=113b
=AA=A2=AF5=17)=1A=BD'aS=F4=818=D3=7F =
=F1=99=08=A6?=D0=88Q=C5=C1=08=21=CE=DE=D24i=8Cq=80=1El=1E=0F=A2=04=C5=EF=DB=
=88)'8=0C=11N=98=06Ot=E3=0DaD=95=DB=16=04y=16=97=97=D7B=0D=04=A0r=22=1AY=02=
=03=01=00=01=A3=82=03m0=82=03i06=06=03U=1D=11=04/0-=81=11podatelna=40cizp.c=
z=A0=18=06
+=06=01=04=01=81=B8H=04=06=A0
=0C=08105113470=0E=06=03U=1D=0F=01=01=FF=04=04=03=02=06=C00=82=01=23=06=03U=
=1D =04=82=01=1A0=82=01=160=82=01=07=06=0D+=06=01=04=01=81=B8H
=01&=01=000=81=F50=1D=06=08+=06=01=05=05=07=02=01=16=11http://www.ica.cz0=
=81=D3=06=08+=06=01=05=05=07=02=020=81=C6=1A=81=C3Tento kvalifikovany =
certifikat pro elektronickou pecet byl vydan v souladu s narizenim EU c. =
910/2014.This is a qualified certificate for electronic seal according to =
Regulation (EU) No 910/2014.0 =
=06=07=04=00=8B=EC=40=01=030=81=8F=06=03U=1D=1F=04=81=870=81=840*=A0(=A0&=
=86=24http://qcrldp1.ica.cz/2qca16_rsa.crl0*=A...
a.cz/2qca16_rsa.crl0*=A0(=A0&=86=24http://qcrldp3.ica.cz/2qca16_rsa.crl0=81=
=92=06=08+=06=01=05=05=07=01=03=04=81=850=81=820=08=06=06=04=00=8EF=01=010=
=08=06=06=04=00=8EF=01=040W=06=06=04=00=8EF=01=050M0-=16'https://www.ica.cz=
/Zpravy-pro-uzivatele=13=02cs0=1C=16=16https://www.ica.cz/PDS=13=02en0=13=
=06=06=04=00=8EF=01=060 =
=06=07=04=00=8EF=01=06=020e=06=08+=06=01=05=05=07=01=01=04Y0W0*=06=08+=06=
=01=05=05=070=02=86=1Ehttp://q.ica.cz/2qca16_rsa.cer0)=06=08+=...
=070=01=86=1Dhttp://ocsp.ica.cz/2qca16_rsa0 =
=06=03U=1D=13=04=020=000=1D=06=03U=1D=0E=04=16=04=14=83=85bd=FAQ=87=FB=E6=
=CA=7Bj=B0/=000/?=E3J0=1F=06=03U=1D=23=04=180=16=80=14t=82=08=91=E3=D9dhq=
=85=D6=EB1=E4r=DF=8B&=B1m0=1F=06=03U=1D%=04=180=16=06=08+=06=01=05=05=07=03=
=04=06
+=06=01=04=01=827
=03=0C0=0D=06 =
*=86H=86=F7=0D=01=01=0B=05=00=03=82=02=01=00=0F=D4=88:p=BB=BFG=19=A2Tx=1D=
=89=F8=A2=99<=03=12=C5=B6X=15=B7'=7B=AB=A2=94F=60=02=E0=C1=0FW=92Bf=DAy=5Cc=
L=CD=E0=04=13=E3=97=A9=94=18=C6=C9=1D=B0+Z3=BEH=ABg=DFY=C1 =
X=19=BEl=AE=1E=F4=9D=8D=8E=CD=90=D7=D2=8AES=993=9Eb=ED=D2=B7T=CD=E1=E4=B0=
=80=D3xi=B2P=F0=FE=15>=16=A9=FC95=CF=D2=CEj=E53=D8=19=F5=DBMF=C2=F3=CF=14=
=DB=A5=5E=D5=11=12=E8=BD=1A=B0=DD5V=80=15=24=18y=E4=BD=A5=7B=E3x=94=93=9Aq=
=AA,=95=DB=16=96=AA=BC=C18Z=A8=7C=C7=C1=F7=DFf=C9yM=9F=D2=9Eb=EDbL=17H=AD=
=E3P=1E=E3=CD=AA=1C=8C=9A=D2=9E=15=FC=95=DFpm.=C1=9D=18=5EZ<=B3=D1=A1A=E7/=
=F9=5BA=AEu'=C3=DC=E3& =
=F5=A0=83l=DD=AEB=1A=FB=9B>=96=E5=11Z:=B9:=C9=F5=E9=FA+%=B5=7C=E7=A0=8F=F5%=
=D9*3U=DA?q=21=DCw=00l=88=901pU1*=DB=8D=FE=FBG=97=16:=BD=06=E5=9Fn=7B=0F=B9=
=A4=15=91=94I=F0h(a=88F=CF=92=06i=02=1C=F2=9F&z=9A=E4=A0Y=E4m<=0B=98=AAU=FA=
0=97=96G=FF4=03g=7CV:=F39=F9=A7=8D=EB%=F0U=87=F3=0B)=0C=BB;C=ED=82=98S=92=
=E9=F2=DBo=7B=9B =3D=E4=8D =
z=FE=EF=A3=0B>;7=94=B7=C5o=7F=1D=ED=13i<9ob=A9=CA=11=C8=D7=06=E9(=E2=18n=12=
=99=9F6=E1=BDHe=FC=1C=CC*=91=B1=A1=3D=E8d=9EE=0Eu%=B8=D2=A2pb=40=CE=0C=11=
=F1=DD=91=D8N=C8+6=B8=F1=F7a=BF =
=7E=7C=BD=80=00bdlo=C9=C4=1E=0C=0F=7D=DC=A5=01=E8=23=FD=D0=CC=C2j0=DCP=CD=
=E8=F9=7EM=08H&w8F=15z=DD=B8=02=B8=D8-4.=19=40J=21m=05=8D=7B=E4EIs=8E1=82=
=02=EC0=82=02=E8=02=01=010=81=870=7F1=0B0 =
=06=03U=04=06=13=02CZ1(0&=06=03U=04=03=0C=1FI.CA Qualified 2 CA/RSA =
02/20161-0+=06=03U=04
=0C=24Prvn=C3=AD certifika=C4=8Dn=C3=AD autorita, =
a.s.1=170=15=06=03U=04=05=13=0ENTRCZ-26439395=02=04=00=B2=A1F0=0B=06 =
=60=86H=01e=03=04=02=01=A0=82=0170=18=06 *=86H=86=F7=0D=01 =031=0B=06 =
*=86H=86=F7=0D=01=07=010=1C=06 *=86H=86=F7=0D=01 =
=051=0F=17=0D210708051623Z0/=06 *=86H=86=F7=0D=01 =041=22=04 =
=22a=23=D9=AD=82pX=9A=BB6=0B=A3=81=C0=ED=0EQ=92G=24b=7B=DC=B3=81=A2=B9y=8C=
=B9=240=81=CB=06=0B*=86H=86=F7=0D=01 =
=10=02/1=81=BB0=81=B80=81=B50=81=B2=04 =
n=FBdC=5BC=21=DDd=0F=8D=D5=A1VQo3mu%=F5=C7?=E2=C1=11w=E6=7D=FB=B220=81=8D0=
=81=84=A4=81=810=7F1=0B0 =06=03U=04=06=13=02CZ1(0&=06=03U=04=03=0C=1FI.CA =
Qualified 2 CA/RSA 02/20161-0+=06=03U=04
=0C=24Prvn=C3=AD certifika=C4=8Dn=C3=AD autorita, =
a.s.1=170=15=06=03U=04=05=13=0ENTRCZ-26439395=02=04=00=B2=A1F0=0D=06 =
*=86H=86=F7=0D=01=01=01=05=00=04=82=01=00X=D8=D2=0EtR/=14=94=18=CA=60=F2=B6=
=B7=9CG=CD=15=7C
=FB=F1=E6=C3=8FI=7F=9BQ3=C4=EA5=E7=CCv=EF=CC=7E>=CB=D1e=B0L=B3=AA=B8)=1B=FE=
X=08=99=F68=C2=0E=5E%=E2=E0=E6p=90=82=04=17=A7n=C6=89m=7C=5E=40w=F2=BE=FB=
=E6=D6J=98=3DHPY=CBo=9F=24Z=C9n=D4=C6=D9d=BD=CF,=11=F6=97=F7oN'=A6=E6=92=91=
=B7=F5aS=92)=E7F=18=02=AA=06=C2=5EqW=A2=7Cd4=19=AE2=00=CDK=F6=1E=D2=92=18=
=CA=E7=DC=AA=88=B38=E5=D6=89R1'P=C1V=F7)=1A=9C=94=40><=A1=8F=1A=C1r=DA;=40r=
v=93=AF=E8=138w=15>7=C7=85=5Ed=F2=DFa=0B'h=AE=D4=F6=D3=CC=E9/=84=12=ECY2=B8=
=E9=B8=1Cuw=5C=B3.A=91=8Cd=D2=7D=0F=AA=C0=F8=7C=C6y=CB<=1An=F6Mf=C9=F4=17%=
=92=BD=D4=8Dk=5E,=BD=D0=BA=D5g=12
----Next_000--

Povinný subjekt: CIZP - pečeť

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám vás abyste reagovali na můj dopis který jste dostali hodně stížnosti na jednání firmy zipper v Kouřimi opakovat nebudu si stěžovat dál

S pozdravem,

Klouda

CIZP - pečeť, Česká inspekce životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - ČIŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [ČIŽP vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Stočné v Kouřimi
Datum doručení: 23.7.2021 9:21:51
Evidenční číslo: ČIŽP/61289/2021

CIZP spisova sluzba, Česká inspekce životního prostředí

2 přílohy

Dokument - č.j. ČIŽP/41/2021/7090
Zpracoval:
Evidenční číslo: ČIŽP/61124/2021
[1]ČIŽP/61124/2021
Věc: Odpověď_podnět - Otto Klouda - žádost o prošetření vypouštění odpadních vod
a napojení na ČOV v Kouřimi

References

Visible links
1. https://spi-cizp.mzp.cz/default.aspx?Key...