Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, stále mě nechcete odpovědět na jasný dotaz jste jak tupci ptám se proč platíme 25 stočné když firma zipper si ty prachy nechává pro sebe do p***** a už mě přestaňte otravovat lžemi

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Č. j: KOU-2733/2022 ze dne 30. 11. 2022

Vážený pane,

město Kouřim platí firmě ZIPR s. r. o. pouze za odvádění odpadních vod, nikoliv čištění.
Viz dokument Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník města Kouřim