Stočne

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Ptám se co provede mėsto s firmou ZIPR která od obyvatelů vybírala po dobu 20 ti let stočné které si nechávala pro sebe, neopravnėnė ,cca 25milionu korun a další jeden milion ročnė od mėsta za opravy nėčeho co má v nájmu který stejně neplatí.

Kde jsou peníze na rekonstrukci vodovodu a kanalizace které musela firma ZIPR vytvářet.jak rozhodlo zastupitelstvo před cca ,15ti roky.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Pane,

předmět Vašeho dotazu je každoročně schvalován zastupitelstvem města, včetně vyúčtování jednotlivých položek. Dokument nese název Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok ….. a dosažené skutečnosti v témže roce. Dokument je zveřejněn na internetových stránkách města Kouřim v sekci vodní hospodářství.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník
Městský úřad Kouřim