Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mária Kučerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

STK prodloužení kvůli koronaviru

Mária Kučerová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Mária Kučerová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Mária Kučerová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den,jsem řidička důchodkyně,byla jsem na pravidelné STK 28.7.2020 (poslední STK byla od 31.7..2018 do 31.7.2020),. Protože jsem měla nějaké závady,datum další STK mi zanesli do velkého technického.prukazu ke dni 27.8.2020. Prosím o informaci, jestli prodloužení platí i pro mně, jestli můžu jezdit i po tomto datu, protože opravu už nestihnu a o tom prodloužení mě bohužel nikdo ani na STK neinformoval.Moc Vám děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem, Kučerová M.

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 19.08.2020 13:28:10
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - STK prodloužení kvůli
koronaviru
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 19.08.2020 13:28:10
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - STK prodloužení
kvůli koronaviru
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Šindler Jan, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Naše čj. 260/2020-072-Z106/3

 

Věc: Žádost o informace ze dne 19. 8. 2020  - odpověď

 

Vážená paní Kučerová,

Ministerstvu dopravy byla dne  19. 8. 2020 prostřednictvím e-mailu
doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
která byla zaevidována podatelnou ministerstva téhož dne pod č. p.
38724/2020-MD-CKDP. V žádosti jste uvedla, že jste byla na pravidelné STK
28. 7. 2020.  „Protože jsem měla nějaké závady, datum další STK mi zanesli
do velkého technického průkazu ke dni 27.8.2020. Prosím o informaci,
jestli prodloužení platí i pro mně, jestli můžu jezdit i po tomto datu,
protože opravu už nestihnu.“ 

Úvodem je nutné uvést, že Váš dotaz není dotazem v souladu s informačním
zákonem. Za informace jsou považovány již vypracované písemné či
elektronické dokumenty a záznamy. Vy však žádáte o radu, resp. o
vysvětlení evropského předpisu, a na taková vysvětlení se zákon
nevztahuje.

Nicméně mimo rámec InfZ Vám poskytujeme vysvětlení k věci, neboť s ohledem
na situaci považujeme za vhodné na problematiku reagovat.

Vzhledem k tomu, že jste v době od 1. února 2020 do 31. srpna 2020 již
absolvovala pravidelnou prohlídku STK, nelze aplikovat na Vaši situaci
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698, které uvádí, že by
měly být pravidelné technické prohlídky, jež se měly uskutečnit v době od
1. února 2020 do 31. srpna 2020, provedeny později, avšak nejpozději sedm
měsíců po původním termínu a dotčená osvědčení by měla zůstat v platnosti
do takového pozdějšího data.

Jelikož jste již prohlídku absolvovala a navíc při ni byla zjištěna
závada, je nutné tuto závadu vyřešit v termínu stanoveném při prohlídce.
Po tomto termínu je, bohužel, možné dopravit vozidlo na STK již jen jako
„náklad“, např. prostřednictvím některé odtahové služby.

Závěrem si Vás dovolujme upozornit na formální skutečnost, že Ministerstvu
dopravy nepřísluší podávat závazný výklad evropského nařízení, proto je na
toto sdělení třeba hledět jako na vyjádření právního názoru. Závazný
výklad právních předpisů může v konkrétní věci podat pouze soud.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[1]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jan Šindler
 
    

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mária Kučerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.