Jaromír Fieger

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Dobrý den!
Prosím o názor nebo případně odkaz na vyhlášku, normu, zákon, který by řešil povrchovou úpravu skel osobního vozidla.
Mé vozidlo neprošlo technickou kontrolou, protože byla zjištěna jediná závada a to vážná s označením 3.2.4.3 a v poznámce je uvedeno: Chybí atesty na oknech: trojúhelníky zadních dveří, všechny tři okna kufr. Vozidlo bylo dovezeno ze SRN a již s foliemi, které mají zatmavení 35% a jsou použity na sklech zadních dveří a zavazadlového prostoru. Atest je uveden pouze na sklech stahovaček zadních dveří. Čelní sklo a skla předních dveří jsou bez úprav. Zaměstnanec STK mi nedokázal tvrdost jeho přístupu vysvětlit. Pouze stále opakoval, že došlo k zpřísnění a tedy musím folie odstranit. Mám obavu, že při odstraňování folie poničím vyhřívání oken.
Hledal jsem předmětný řídící dokument a našel pouze odkaz, kdy při zamezení výhledu přes zadní okno je nutno mít na vozidle i pravé zpětné zrcátko schváleného typu.
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Jaromír Fieger

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 10.6.2016 08:18:34
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - STK osobní vozidlo - závada 3.2.4.3

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 10.6.2016 08:18:34
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - STK osobní vozidlo - závada 3.2.4.3

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

4 přílohy

Vážený pan

Jaromír Fieger                                            e-mail:
[1][FOI #5383 e-mail] ??

 

Naše č.j. 269/2016-072-Z106/2

Věc: Podání ze dne 10. 6. 2016 – odpověď

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, obdrželo dne 10. 6. 2016 Vaši
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

 

Ve své žádosti, zaregistrované podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
31711/2016-MD-CKDP, požadujete poskytnutí informace – cit.:

 

„Prosím o názor nebo případně odkaz na vyhlášku, normu, zákon, který by
řešil povrchovou úpravu skel osobního vozidla. Mé vozidlo neprošlo
technickou kontrolou, protože byla zjištěna jediná závada a to vážná s
označením 3.2.4.3 a v poznámce je uvedeno: Chybí atesty na oknech:
trojúhelníky zadních dveří, všechny tři okna kufr. Vozidlo bylo dovezeno
ze SRN a již s foliemi, které mají zatmavení 35% a jsou použity na sklech
zadních dveří a zavazadlového prostoru. Atest je uveden pouze na sklech
stahovaček zadních dveří. Čelní sklo a skla předních dveří jsou bez úprav.
Zaměstnanec STK mi nedokázal tvrdost jeho přístupu vysvětlit. Pouze stále
opakoval, že došlo k zpřísnění a tedy musím folie odstranit. Mám obavu, že
při odstraňování folie poničím vyhřívání oken. Hledal jsem předmětný
řídící dokument a našel pouze odkaz, kdy při zamezení výhledu přes zadní
okno je nutno mít na vozidle i pravé zpětné zrcátko schváleného typu.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon
se vztahuje na poskytování informací
o úřadech jako takových a nikoliv na řešení životních situací, vytváření
nových informací, resp. výkladu právních norem.  

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, k Vašemu dotazu sdělujeme
následující: problematika zasklení vozidel
je upravena stanoviskem Ministerstva dopravy. Toto stanovisko s hledaným
vysvětlením naleznete na webu:

[2]http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/D...

 

S pozdravem,

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]logo
Vyřizuje Dominika Klevetová
[4][emailová adresa]
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5383 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/D...
3. http://www.mdcr.cz/
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...