Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám Vás o stížnost vedenou pod spisovým číslem ZŠK 0343/2016 ze dne 22. 9. 2016.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
nežádám si podání vyhýbavého sdělení do mé datové schránky. Své stanovisko sdělte laskavě veřejně! Opakovaně a opodstatněně Vás žádám o zveřejnění Vámi samotnou smyšlené stížnosti! Předejte veřejnosti k nahlédnutí, jak vypadá stížnost bez nezbytných náležitostí! Bez adresáte, bez odesilatele, ba dokonce jen prostý a obsahově sprostý paskvil.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Vyjádření ke stížnosti ze dne 22. 9. 2016 (evidenční list stížnosti č. j. ZŠK 0343/2016)
Ke stížnosti uvádím:
1) Vydání kopie písemné stížnosti na způsob výuky matematiky mi bylo ředitelkou školy odepřeno. Několikrát jsem o kopii bezúspěšně žádala ústně.
2) Dne 30. 9. 2016 jsem podala písemnou námitku k jednání ve věci stížnosti. Ředitelkou školy mi bylo (za přítomnosti zástupce školy pro 2. stupeň) v 7:45 hod v ředitelně školy vyhrožováno denním příchodem do pěti vyučovacích hodin na hospitaci s tvrzením, že žádnou zprávu o hospitační činnosti sepisovat nemusí.
3) Kopie stížnosti mi byla vydána až dne 6. 10. 2016, kdy již ředitelka Medková věděla, že mobbing, bossing a neproplácení přesčasových hodin na pracovišti ZŠ Křižná bude předmětem šetření OIP Brno. Ten v závěrech šetření odkázal oba stěžující si učitele na soud.
4) Petičně se na podporu způsobu mé výuky a chování zasadilo na šedesát rodičů, kterým jejich děti v letošním roce vyučuji matematiku. Jasně se v petici po zjištění od svých dětí vyjádřili, že do hodin docházím včas, netelefonuji, třídu během výuky neopouštím a dětem se po celou dobu výuky plně věnuji.
5) Další desítky rodičů mě průběžně informovalo o tom, že telefonovalo, či na školu sepsalo plnou podporu mé výuky i chování k jejich dětem. V mnohých případech jsem učila od dětí i starší sourozence, proto pedagogickou činnost posuzovali z pohledu i několika let.
Veškerá tvrzení v písemné stížnosti ze dne 22. 9. 2016 jsou vykonstruovaná a nezakládají se na pravdě. Snahou pisatelky stížnosti byl záměr poškodit moji dlouholetou pedagogickou činnost na základě smyšlených pomluv a laciných intrik. Ředitelka základní školy od počátku září 2016 jasně vysílala signály, že si chce založit stížnostní spis. Jak nechutná je škodolibost, pomluvy a závist!

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
v soudním spise č. j.: 19 C 89 / 2017 na listě 369 popíráte vlastní neetickou tvorbu stížnosti ze dne 22. září 2016. V příloze na listu 17 uvádíte, že stížnost podal muž Ivan Š. - zástupce ředitele jiné ZŠ). Pisatelkou fingované stížnosti ZŠK 0343/2016 však byla žena, kdy Vaše sdělení do spisu utvrzuje o nepravostech a neetické tvorbě pisatelky pod vysoce nečestnou záminkou si založit stížnostní spis.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer