Stížnost ZŠK 0343/2016

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám Vás o stížnost vedenou pod spisovým číslem ZŠK 0343/2016 ze dne 22. 9. 2016.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer