Stížnost ze dne 9. října 2016 podaná otcem žákyně školy

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

žádám o zveřejnění stížnosti v anonymizované podobě ze dne 9. října 2016.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
jelikož bylo dotazující se osobě odmítnuto vydání stížnostního podání osobně v prostorách ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí, pak upřesňuji, že původně tazatelkou uvedená datace podání stížnosti OTCE žákyně školy (tehdy 7. C třídy) se pravděpodobně uskutečnila v rozmezí dnů 7. - 9. října 2016. O zpřístupnění veřejnosti v anonymizované podobě stížností tímto upřesňujícím doplněním opakovaně příspěvkovou organizaci žádám.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/stizno...

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
s velkou omluvou, došlo omylem k překliknutí adresáta, Dotaz měl být adresován ZŠ Křižná, č. p. 167.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
svůj dotaz stahuji, byl omylem adresován na jiné číslo popisné.

S velkou omluvou a přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer