Stížnost ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podaná OTCEM bývalé žákyně školy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

žádám o zveřejnění dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
STÍŽNOSTI ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podané OTCEM bývalé žákyně základní školy.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace k vyřízení mé žádosti 'Stížnost ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podaná OTCEM bývalé žákyně školy.

Žádám, aby odpověď Základní školy byla vložena zde a nebyla adresována do datové schránky. Právo na informace má každý občan, nikoliv jen tazatel. Nesouhlasím s odmítavým vyjádřením.
Na zveřejnění trvám a v případě, že takto nebude učiněno, pak podám žalobu!

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/stizno...

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
to skutečně myslíte vážně, když v "Rozhodnutí o částečném odmítnutí" uvádíte citlivá data žadatele o informace?
Ke stížnosti ze dne 7. října 2016 pro řadu nepravd v ní uvedených doplňuji pro veřejnost sdělení, jak se vše událo:

Vyjádření učitelky k průběhu hodiny matematiky dne 7. 10. 2016
Hodina matematiky byla zahájena tradičním seznámením s cíli vyučovací jednoty. Zopakovalo se za aktivní účasti žáků učivo ze dne předešlého a navázalo na učivo nové. Po vypracování písemného cvičení 16/4 se přihlásilo jedno děvče sedící v poslední lavici s dotazem: “PANÍ UČITELKO, JE PRAVDA, ŽE SI NA VÁS NĚKDO STĚŽOVAL?“ Po pravdě učitelka odpověděla, že ano a že je jí to velmi líto. Poté se začaly děti hromadně ptát, co bylo předmětem stížnosti. Když učitelka uvedla, že pozdní příchody do hodin, telefonování, opouštění třídy a přílišné zadávání samostatné práce, tak se děti začaly proti škodolibým lžím proti učitelce bouřit!!!
Jeden chlapec třídy se okamžitě za aktivní dopomoci svého souseda s nasazením pustil do sepisování dopisu, který chtěli nazvat "Petice". Dětem učitelka zdůraznila, že se jedná o silné slovo, proto jako vyjádření dětí stačí nějaký mírnější obrat. Nadpis přehodnotili: „STOJÍME ZA PANÍ UČITELKOU“ Po sepsání podpory dva chlapci poslali po lavicích spolužákům k podpisu. Žákům 7. ročníku vyučující zdůraznila, že pokud v životě cokoliv podepisují a do budoucna podepisovat budou, pak si za tím musí skutečně stát, a ne podepisovat jen proto, že podepisuje i někdo druhý. V mezidobí, kdy chlapci sepisovali své vyjádření, ostatní žáci na tabuli vypracovávali cvičení 16/5 A, B, které si zaznamenávali do pracovních sešitů.
Podporu učitelce podepsala naprosto spontánně i žákyně, kdy proti průběhu hodiny její otec podal písemnou stížnost. Stížnost ze dne 7. 10. 2016 byla učitelce ředitelkou školy OPAKOVANĚ ODMÍTNUTA VYDAT, aby s jejím doslovným obsahem nemohla seznámit ostatní rodiče, kteří od svých dětí měli informace zcela jiné a jejich rodiče měli pro učitelku zastání - i v petiční podobě!
Učitel V. H. s touto stížností OBCHÁZEL VEŠKERÝ UČITELSKÝ SBOR a požadoval podpisy proti nevhodnému chování vyučující. Dovolila si totiž „svůj problém“ řešit s dětmi. Podpisy dostal od části jednostranně ovlivněného sboru, kdy ostatní učitelé se nenechali strhnout, nechtěli se do vzniklého sporu vměšovat a vyčkávali až na výsledky příchozího auditu z IP Brno a ČŠI Zlín.
NÁSLEDUJÍCÍ DEN ještě jedna žákyně třídy donesla další dopis, který sepsala DOMA s názvem „RECENZE PANÍ UČITELKY“.
Taktéž učitelce předávala s podpisy žáků třídy, kdy všichni se učitelky zastali.
Je s podivem, že OTEC – STĚŽOVATEL – I. Š., kamarád ředitelky školy, který taktéž působí ve vedení jiné základní školy, se najednou vyjadřuje, že je s výukou matematiky dlouhodobě nespokojen a zvažuje přestup na jinou školu. Byl nadmíru shovívavý k učiteli svého sboru, který fyzicky napadl žáka školy jeho působnosti s tvrzením, že učiteli „jen ujely nervy“ a k učitelce matematiky najednou po více než roce výuky jeho dcery, pociťuje tolik kritiky…
Dcera stěžovatele je v hodinách matematiky vždy aktivní, prospívá na výbornou a tvrdí, že má hodiny matematiky ráda.
K účasti v soutěži "Matematická olympiáda" se nenechala přemluvit, ale Pythagoriádu řešívá úspěšně i na okresní úrovni.
V hodinách s nadšením vždy přicházela se sešitem ke katedře, aby se pochlubila s rychlým výpočtem, či potřebovala něco osobně dovysvětlit. Je prostě báječná žákyně, stejně jako celý kolektiv 7. C třídy. Prostředí každé třídy je pro vyučující matematiky to, co naplňuje její srdce profesním štěstím, je skutečnou vášní a životním posláním.
VŠE VE STÍŽNOSTI UVEDENÉ NENÍ PRAVDIVÉ A JE JEN DÍLEM INTRIK, ŠKODOLIBOSTI A ZÁŠTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA!

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
opakovaně zdůrazňuji, že Příloha vložená povinným subjektem není v anonymizované podobě,
tudíž není v žádném případě ani na druhý pokus vložena správná.
Tím dochází opakovaně k porušení zákona č. 101/2000 Sb.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

1 příloha

Dobrý den, děkuji za upozornění,
žádám o vložení přílohy v příloze. Provozovatele jsme informovali o omylu
a žádáme, aby dozoroval vložení správné přílohy. Dále upozorňuji, že
budeme odpovídat pouze na žádosti o poskytnutí informací v souladu se
zákonem 101/2000 Sb. 
PhDr. Milena Medková, ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------

Od: Mgr. et Mgr. Renata Gehringer
<[FOI #8388 e-mail] ??>
Odesláno: úterý 8. září 2020 12:33
Komu: Milena Medková - ZŠ Křižná <[emailová adresa]>
Předmět: Re: Odpověď na žádost o poskytnutí informací
 
Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,
opakovaně zdůrazňuji, že Příloha vložená povinným subjektem není v
anonymizované podobě,
tudíž není v žádném případě ani na druhý pokus vložena správná.
Tím dochází opakovaně k porušení zákona č. 101/2000 Sb.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

ukázat citované pasáže

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
nepleťte si, prosím, zákon č. 106/1999 Sb. se zákonem š. 101/2000 Sb. Nejsme na tržnici.
Žádáte-li si dohled PROVOZOVATELE nad vlastním vložením přílohy, pak doplňuji, že je na místě, aby statutární orgán ZŠ Křižná konal tak, jak vyžaduje sám zákon a dle vlastní libovůle zákony neporušovat.
Dále zdůrazňuji, ať nežádáte TAZATELE, aby vymazal Váš osobní vklad dokumentu, jelikož toto mi nepřísluší a za Vaše veřejnosti předložené dokumenty nenesu v žádném případě zodpovědnost.
Závěrem doplňuji, že žalobou po odmítnutí podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. nevyhrožuji, ale žalobu při porušení tohoto zákona skutečně v případě potřeby podám.

S pozdravem a poděkováním za Vámi podané informace, které předávám dále.
Mgr. et Mgr. Renata Gehringer