Stížnost ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podaná OTCEM bývalé žákyně školy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

žádám o zveřejnění dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
STÍŽNOSTI ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podané OTCEM bývalé žákyně základní školy.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace k vyřízení mé žádosti 'Stížnost ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podaná OTCEM bývalé žákyně školy.

Žádám, aby odpověď Základní školy byla vložena zde a nebyla adresována do datové schránky. Právo na informace má každý občan, nikoliv jen tazatel. Nesouhlasím s odmítavým vyjádřením.
Na zveřejnění trvám a v případě, že takto nebude učiněno, pak podám žalobu!

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/stizno...

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Dobrý den, 
přílohou zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informací.

PhDr. Milena Medková 

Ředitelka 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková
organizace 

Křižná 167, 757 01  Valašské Meziříčí 

 

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
to skutečně myslíte vážně, když v "Rozhodnutí o částečném odmítnutí" uvádíte citlivá data žadatele o informace?
Ke stížnosti ze dne 7. října 2016 pro řadu nepravd v ní uvedených doplňuji pro veřejnost sdělení, jak se vše událo:

Vyjádření učitelky k průběhu hodiny matematiky dne 7. 10. 2016
Hodina matematiky byla zahájena tradičním seznámením s cíli vyučovací jednoty. Zopakovalo se za aktivní účasti žáků učivo ze dne předešlého a navázalo na učivo nové. Po vypracování písemného cvičení 16/4 se přihlásilo jedno děvče sedící v poslední lavici s dotazem: “PANÍ UČITELKO, JE PRAVDA, ŽE SI NA VÁS NĚKDO STĚŽOVAL?“ Po pravdě učitelka odpověděla, že ano a že je jí to velmi líto. Poté se začaly děti hromadně ptát, co bylo předmětem stížnosti. Když učitelka uvedla, že pozdní příchody do hodin, telefonování, opouštění třídy a přílišné zadávání samostatné práce, tak se děti začaly proti škodolibým lžím proti učitelce bouřit!!!
Jeden chlapec třídy se okamžitě za aktivní dopomoci svého souseda s nasazením pustil do sepisování dopisu, který chtěli nazvat "Petice". Dětem učitelka zdůraznila, že se jedná o silné slovo, proto jako vyjádření dětí stačí nějaký mírnější obrat. Nadpis přehodnotili: „STOJÍME ZA PANÍ UČITELKOU“ Po sepsání podpory dva chlapci poslali po lavicích spolužákům k podpisu. Žákům 7. ročníku vyučující zdůraznila, že pokud v životě cokoliv podepisují a do budoucna podepisovat budou, pak si za tím musí skutečně stát, a ne podepisovat jen proto, že podepisuje i někdo druhý. V mezidobí, kdy chlapci sepisovali své vyjádření, ostatní žáci na tabuli vypracovávali cvičení 16/5 A, B, které si zaznamenávali do pracovních sešitů.
Podporu učitelce podepsala naprosto spontánně i žákyně, kdy proti průběhu hodiny její otec podal písemnou stížnost. Stížnost ze dne 7. 10. 2016 byla učitelce ředitelkou školy OPAKOVANĚ ODMÍTNUTA VYDAT, aby s jejím doslovným obsahem nemohla seznámit ostatní rodiče, kteří od svých dětí měli informace zcela jiné a jejich rodiče měli pro učitelku zastání - i v petiční podobě!
Učitel V. H. s touto stížností OBCHÁZEL VEŠKERÝ UČITELSKÝ SBOR a požadoval podpisy proti nevhodnému chování vyučující. Dovolila si totiž „svůj problém“ řešit s dětmi. Podpisy dostal od části jednostranně ovlivněného sboru, kdy ostatní učitelé se nenechali strhnout, nechtěli se do vzniklého sporu vměšovat a vyčkávali až na výsledky příchozího auditu z IP Brno a ČŠI Zlín.
NÁSLEDUJÍCÍ DEN ještě jedna žákyně třídy donesla další dopis, který sepsala DOMA s názvem „RECENZE PANÍ UČITELKY“.
Taktéž učitelce předávala s podpisy žáků třídy, kdy všichni se učitelky zastali.
Je s podivem, že OTEC – STĚŽOVATEL – I. Š., kamarád ředitelky školy, který taktéž působí ve vedení jiné základní školy, se najednou vyjadřuje, že je s výukou matematiky dlouhodobě nespokojen a zvažuje přestup na jinou školu. Byl nadmíru shovívavý k učiteli svého sboru, který fyzicky napadl žáka školy jeho působnosti s tvrzením, že učiteli „jen ujely nervy“ a k učitelce matematiky najednou po více než roce výuky jeho dcery, pociťuje tolik kritiky…
Dcera stěžovatele je v hodinách matematiky vždy aktivní, prospívá na výbornou a tvrdí, že má hodiny matematiky ráda.
K účasti v soutěži "Matematická olympiáda" se nenechala přemluvit, ale Pythagoriádu řešívá úspěšně i na okresní úrovni.
V hodinách s nadšením vždy přicházela se sešitem ke katedře, aby se pochlubila s rychlým výpočtem, či potřebovala něco osobně dovysvětlit. Je prostě báječná žákyně, stejně jako celý kolektiv 7. C třídy. Prostředí každé třídy je pro vyučující matematiky to, co naplňuje její srdce profesním štěstím, je skutečnou vášní a životním posláním.
VŠE VE STÍŽNOSTI UVEDENÉ NENÍ PRAVDIVÉ A JE JEN DÍLEM INTRIK, ŠKODOLIBOSTI A ZÁŠTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA!

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

1 příloha

Žádám tímto tazatele o stažení neanonymizovaného rozhodnutí o částečném
odmítnutí - zasláno omylem. 
Přílohou zasíláme správné.
Materiály nebyly dodány na server informaceprovsechny.cz na základě
vyhrožování tazatelem další žalobou, jak uvádí na svých Fcb stránkách, ale
na základě standardního administrativního postupu.
PhDr. Milena Medková

--------------------------------------------------------------------------

Od: Milena Medková - ZŠ Křižná
Odesláno: pondělí 7. září 2020 13:35
Komu: [FOI #8388 e-mail] ??
<[FOI #8388 e-mail] ??>
Předmět: Odpověď na žádost o poskytnutí informací
 
Dobrý den, 
přílohou zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informací.

PhDr. Milena Medková 

Ředitelka 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková
organizace 

Křižná 167, 757 01  Valašské Meziříčí 

 

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
opakovaně zdůrazňuji, že Příloha vložená povinným subjektem není v anonymizované podobě,
tudíž není v žádném případě ani na druhý pokus vložena správná.
Tím dochází opakovaně k porušení zákona č. 101/2000 Sb.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

1 příloha

Dobrý den, děkuji za upozornění,
žádám o vložení přílohy v příloze. Provozovatele jsme informovali o omylu
a žádáme, aby dozoroval vložení správné přílohy. Dále upozorňuji, že
budeme odpovídat pouze na žádosti o poskytnutí informací v souladu se
zákonem 101/2000 Sb. 
PhDr. Milena Medková, ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------

Od: Mgr. et Mgr. Renata Gehringer
<[FOI #8388 e-mail] ??>
Odesláno: úterý 8. září 2020 12:33
Komu: Milena Medková - ZŠ Křižná <[emailová adresa]>
Předmět: Re: Odpověď na žádost o poskytnutí informací
 
Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,
opakovaně zdůrazňuji, že Příloha vložená povinným subjektem není v
anonymizované podobě,
tudíž není v žádném případě ani na druhý pokus vložena správná.
Tím dochází opakovaně k porušení zákona č. 101/2000 Sb.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

ukázat citované pasáže

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
nepleťte si, prosím, zákon č. 106/1999 Sb. se zákonem š. 101/2000 Sb. Nejsme na tržnici.
Žádáte-li si dohled PROVOZOVATELE nad vlastním vložením přílohy, pak doplňuji, že je na místě, aby statutární orgán ZŠ Křižná konal tak, jak vyžaduje sám zákon a dle vlastní libovůle zákony neporušovat.
Dále zdůrazňuji, ať nežádáte TAZATELE, aby vymazal Váš osobní vklad dokumentu, jelikož toto mi nepřísluší a za Vaše veřejnosti předložené dokumenty nenesu v žádném případě zodpovědnost.
Závěrem doplňuji, že žalobou po odmítnutí podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. nevyhrožuji, ale žalobu při porušení tohoto zákona skutečně v případě potřeby podám.

S pozdravem a poděkováním za Vámi podané informace, které předávám dále.
Mgr. et Mgr. Renata Gehringer