Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeněk Paták prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Stížnost na dopravu seniorů nad 70 let.

Čekáme, až si Zdeněk Paták přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tato zpráva byla skryta. -----personal data deleted----- Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky.

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 19.12.2018 14:03:24
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na dopravu seniorů nad 70 let.

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 19.12.2018 14:03:24
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na dopravu seniorů nad 70 let.

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Vážený pane Patáku,

dne 19. prosince jste se obrátil na Ministerstvo dopravy se žádostí
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve svém podání jste uvedl, že
stát sice snížil regulovanou cenu za jízdné seniorů při přepravě po
železnici, ale protože dopravce České dráhy, a.s. zároveň zrušil slevu In
Senior, zaplatíte za pravidelnou přepravu mezi Černošicemi-Mokropsy
a Prahou-Radotínem více než před zavedením státní slevy. Dále uvádíte, že
integrovaný dopravní systém Pražské integrované dopravy nenabízí pro Vaši
relaci a slevovou kategorii odpovídající časový jízdní doklad. Žádáte
proto náš úřad o zjednání nápravy.

Protože jste svou žádost předložil podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, posoudil náš úřad nejprve, zda se může jednat o žádost o
informaci podle tohoto zákona. Podle § 2 odst. 4 tohoto zákona se
„povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací“. Vzhledem k tomu, že ve Vašem
podání požadujete „zjednání nápravy“, což není z povahy věci informace,
posoudil náš úřad, že se o žádost podle uvedeného zákona nejedná a
posuzoval tedy Vaše podání mimo režim tohoto zákona.

K věcné stránce Vašeho podání lze uvést, že cena obyčejného jízdného pro
cestu mezi Černošicemi-Mokropsy a Prahou-Radotínem činí podle aktuálního
ceníku Českých drah 20 Kč. Pro cestující starší 65 let musí dopravce
poskytovat podle aktuálního cenového výměru Ministerstva financí slevu
75 %, v daném případě tedy stanovit jízdné ve výši 5 Kč. Z Vašeho podání
je zřejmé, že dopravce tuto slevu poskytuje a plní tedy požadavky právních
předpisů v plném rozsahu.

V dopise uvádíte, že dopravce zároveň zrušil slevu In Senior s cenou 1480
Kč za rok, a tudíž se Vaše cestování na daném úseku fakticky zdražilo. K
tomu lze bohužel toliko uvést, že se v případě obchodní nabídky InSenior
jednalo čistě o komerční slevu dopravce, která žádnými právními předpisy
není předepisována. S ohledem na tuto skutečnost záleží jen na dopravci,
zda takovou slevu bude poskytovat či nikoliv. Právní předpisy poskytovat
takovou slevu nevyžadují.

Dále jste ve Vašem dopise uvedl, že tarif integrovaného dopravního systému
Pražské integrované dopravy nenabízí pro Vaše pásmo odpovídající časový
jízdní doklad. Stanovení tarifu integrovaného dopravního systému však není
v kompetenci Ministerstva dopravy. Pokud je z úřední činnosti Ministerstvu
dopravy známo, časové jízdenky pro příměstské cestování pro seniory tento
integrovaný dopravní systém nabízí, například pro dvě pásma v ceně 115 Kč
za měsíc, 300 Kč za čtvrtletí nebo 1188 Kč za kalendářní rok. Pro bližší
údaje o tarifu Pražské integrované dopravy Vám doporučujeme kontaktovat
Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID), popřípadě
společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Vážený pan Patáku, je nám líto, že Vám nemůžeme poskytnout příznivější
zprávu, ale z Vašeho podání nevyplývá žádné porušení právních ani jiných
předpisů ze strany dopravce, proto není možné v dané věci, jak uvádíte,
zjednat nápravu. Věříme, že uvedené vyjádření, i když je bohužel
negativní, přijmete s pochopením.

S pozdravem

 

 

 

JUDr. Ondřej Michalčík

ředitel

Odbor veřejné dopravy

 

Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy

2 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:
Stížnost na dopravu seniorů nad 70 let

Číslo jednací:
157/2018-190-VD/2

Seznam příloh:

* dopis.pdf

S pozdravem

Ministerstvo dopravy České republiky
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Spojovatelka: 225 131 111
Fax podatelny: 225 131 184

Datová schránka: n75aau3
Elektronická adresa: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Zdeněk Paták [1]19/12/2018
[2]Doručeno

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Věc: Problém s dopravou seniorů nad 70 let

Vážení pracovníci.

Obracím se na vás s touto stížností, kterou budu posílat na firmu Ropid,
České dráhy a možná i na Ministerstvo dopravy.

Jedná se o to, že jste sice snížili cenu dopravy vlakem z okolí Prahy, ale
tím jste znevýhodnili všechny seniory nad 70 let, kteří cestují denně, to
je např. 5X za týden tam a zpět.

Vysvětlím názorně na svém konkrétním příkladu a podle vyjádření pracovnice
Ropidu na Hl. Nádraží v Praze nejsem sám:

Je mě 74 let a od 70 let si ročně kupuji od ČD In kartu senior za cca 1480
Kč. Teď ČD tuto kartu ruší. Takže si budu muset denně kupovat lístek z
Černošic-Mokropsy do Radotína zpáteční za 10 Kč. Protože ještě pracuji a
jezdím měsíčně cca 20x do Prahy, zaplatím 200 Kč za měsíc, a to je cca za
12 měsíců 2400,- Kč. A to nepočítám občasné jízdy do Prahy o víkendech.
Dříve jsem platil za IN kartu jen 1480 Kč. Další nevýhoda je, že musím
denně kupovat lístek, což mě navíc zatězuje fyzicky, i na to musím myslet.

Proto jsem navštívil na Hl.nádraží v Praze stánek MHD a tam mě bylo
sděleno, že k lítačce senior, kterou vlastním, nemají pro lidi nad 70 let
a pro moje pásmo kupón.

Pochopte prosím moje naštvání a prosím vás o zjednání nápravy.

Děkuji předem.

Ing. Zdeněk Paták

V Praze 6, 19.12.2018

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Paták

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

 tým IPV
Informace pro všechny, o.s.
Uralská 3
160 00 Praha 6

[3]www.infoprovsechny.cz

[4]Vložený obrázek 1

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...
2. https://www.infoprovsechny.cz/outgoing_m...
3. http://www.infoprovsechny.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeněk Paták prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.