Pavel Dobiáš

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně podmínek k přestěhování dcery s dítětem z Německa do České republiky. Dcera je rozvedená, má stále české občanství i trvalý pobyt v Čr. Dítě má taky české občanství. Nyní jí končí pracovní poměr v Německu. Našla si novou práci v České republice a měla by nastoupit již k 1. červnu. Situace se stěhováním vybavení bytu a osobních věcí se ale zkomplikoval současnou situací. Zatím jí není zcela jasné, za jakých podmínek by bylo možno zajistit toto přestěhování českou stěhovací firmou cestou do Německa a zpět do České republiky.
Děkuji předem za případné upřesňující informace.

S přátelským pozdravem,

Pavel Dobiáš

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

3 přílohy

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace, kterou jste na
MZV podal dne 25.5.2020. Prosím o zpět potvrzení na tuto emailovou adresu,
že odpověď Vám byla doručena. Děkuji.
S pozdravem,
Eva Hladíková(See attached file: Pavel Dobiáš-odložení.pdf)
Odbor komunikace/Communication Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mzv.cz
[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...
[4]V4_2019_CZ

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mzv.cz/
4. https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vzt...