Stěhování radnice a Úřad práce

Michal Voska vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o odpovědi na následující otázky:
1) V jaké fázi se nachází plánovaná rekonstrukce radnice, byl vybrán již zhotovitel, bylo vyhlášeno výběrové řízení a kdy je v plánu zahájení stavby?

2) Údajně bylo zrušeno výběrové řízení na hledání náhradních, dočasných prostor. Je tomu tak? Proč? Kdy bude radnice opět hledat?

3) Hovoří se o tom, že se nepočítá po rekonstrukci radnice s přítomností Úřadu práce. Je to pravda? Pokud ano, jak je vyřešena logistika, kdy mnohdy občan šel s kurátorem z úřadu za úředníky radnice, tedy vše bylo v jedné budově?

4) Máte představu, kolik radnic má stejné řešení, tedy ÚP je zcela mimo shodnou adresu (umístění) a nachází se někde jinde?

5) Jaká je současná odhadnutá cena rekonstrukce radnice? Údajně došlo k navýšení. A jaký je odhad ceny za vybavení a za dočasný pronájem?

6) Informuje radnice občany formou radničního tisku, internetu, letáčků atp. o stavu rekonstrukce a změnách, které mají vliv i potencionálně na zadlužení MČ?

7) Co bezúročná, půlmiliardová půjčka z Magistrátu? Dosáhne na ní radnice i přes výrazné zdražení stavby a celkových nákladů? Byla zde nějaká podmínka, zafixovávající maximální možnou cenu výstavby?

8) Byla provedena studie, i s ohledem na více než roční stav pandemie, kdy by se část pracovních míst zrušila, přišlo by se k větší míře digitalizace? Pokud ano, kdo studii navrhl, zpracoval a jaký je výsledek?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Stěhování radnice a Úřad práce“ bylo doručeno 23.04.2021 11:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-194004/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: ÚMČ Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
děkuji za odpovědi a dovolím si požádat o upřesnění... Jde o P10-214200/2021

ad bod1 a Vaše odpověd: "Zhotovitel dosud nebyl vybrán, nebylo ani vyhlášeno výběrové řízení. Zahájení stavby je v plánu realizovat poté, co bude vydáno rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu: "rekonstrukce objektu Vršovická 68" a bude vybrán zhotovitel." Dovoluji si tedy požádat o následující:
- kdy je plánováno vyhlášení výběrového řízení? Případně kdy se o termínu bude jednat, či co tomu stojí v cestě?

ad bod5 a vaše odpověd: "Zhotovitelem projektu „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ je, dle smlouvy č. 2019/OMP/1254 ze dne 25. 9. 2019, společnost Casua, spol. s r.o. K předání dokumentace z její strany došlo dne 21. 12. 2020, nikoliv však v úplném stavu. Dle předběžného položkového rozpočtu činily náklady na rekonstrukci radnice 1 231 792 240 Kč včetně DPH. Dne 26. 3. 2021 předala společnost Casua, spol. s r.o. upravený kontrolní rozpočet, kdy částka za rekonstrukci činí po aktualizaci 1 102 864 586 Kč s DPH. V současné době stále probíhá proces předávání dokumentace, konečný rozpočet tedy doposud není znám." Můžete mi sdělit, v čem byl změněn kontrolní rozpočet, týká se to prvků stavby, nebo jak se rozpočet změní po kontrole o více než 10%?

ad bod6 "Ano, informace jsou podávány prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí, dále je možné se s informacemi seznámit prostřednictví webových stránek zdejšího úřadu, či pravidelného měsíčníku." Můžete mi sdělit konkrétně, kde se psalo o změně cen?

ad bod7 - pokud by došlo k navýšení rozpočtu a MČ nezískala půl miliardy bezúročně od Magistrátu, jaké je řešení? Kdo se jím zabývá?

Děkuji

S pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Re: Žádost o poskytnutí informace - pan Voska - Poskytnutí informace“ bylo doručeno 10.05.2021 16:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-215398/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz