Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Škoda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Stažení žádosti o informaci ze dne 13.2.2020 podle zákona 106/1999 Sb.

Čekáme, až si Jaroslav Škoda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaroslav Škoda

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Vážená paní, vážený pane,
Stahuji tímto žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se o dotaz ze dne 13.2.2020, "Kontrola počítadla ujeté vzdálenosti při pravidelné technické prohlídce".

Prosím Vás ale o odpověď standartní cestou.

S přátelským pozdravem,

Ing. Jaroslav Škoda
soudní znalec

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 16.02.2020 17:47:36
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stažení žádosti o
informaci ze dne 13.2.2020 podle zákona 106/1999 Sb.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 16.02.2020 17:47:36
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Stažení žádosti o
informaci ze dne 13.2.2020 podle zákona 106/1999 Sb.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Škoda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.