stavy a průtoky na měř.stanici Malá Chuchle a Vraňany

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Povodí Vltavy, státní podnik měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Michalíček

Povinný subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,žádám o poskytnutí informace k měřícím stanicím Malá Chuchle a Vraňany:1.říční kilometr, 2.stavy v m.n.m., výše vod.sloupce v cm a průtok v m3/s pro "0", Q20, Q100, kulminaci pro povodeň srpen 2002, březen/duben 2006 a červen 2013.

S přátelským pozdravem,

Pavel Michalíček