Stavy a průtoky

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Povodí Labe, státní podnik měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Michalíček

Povinný subjekt: Povodí Labe, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Pavel Michalíček