Stavební práce na adrese Sámova 665/12

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Nemethová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace o všech stavebních pracech, které na adrese Sámova 665/12, 101 00 Praha 10-Vršovice povolil příslušný stavební úřad a které dosud probíhají nebo probíhat mohou.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Martina Nemethová

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Stavební práce na adrese Sámova 665/12“ bylo doručeno 08.05.2017 12:08:59 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-049458/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Gavlák Karel JUDr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

 

JUDr. Karel Gavlák

právník

odboru stavebního

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Tel: +420 267093111

E-mail: k[1][emailová adresa]

[2]www.praha10cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha10cz/

Martina Nemethová zanechal/a poznámku ()

Myslím, že úřad doplnil to, co -musel- - zbytek - jako např, co je Bytový dům Sámova, jsem musela googlit (naštěstí úspěšně). Také chybí informace o tom, jak dlouho se bude stavět po demolici. Po nějaké době se u stavby objevilo oznámení, že do listopadu 2018.