Stavební povolení k bytovým domům v ulici Česká

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 5 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

RNDr.Drahomír Bárta

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rozhodnutím odboru územního rozhodování Úřadu MČ Praha 5 č.j. OUR.Koš.p.1479/94-1138/06-Za-UR ze dne 22.11.2006 byla na severní straně ulice Česká umístěna stavba bytových domů.
1) Bylo ke zmíněnému záměru vydáno stavební povolení?
2) Pokud ano, žádám o zaslání jeho kopie.
3) Chtěl bych vědět, jak bude v případě výstavby umožněn průchod mezi ulicemi Česká a Houdova. Jedinou spojnicí mezi Českou a severněji položenými oblastmi Košíř (k náměstí Josefa Machka, k Šalamounce, k Popelce, k třídě Vrchlického a Plzeňské, k tramvaji na Motol/Řepy atd.) nyní je částečně zpevněná cesty kolem teplárny, která podle billboardů firmy SATPO bude pravděpodobně zastavěna. Velice by mě zajímalo, jak a čím bude nahrazena.

S přátelským pozdravem,

RNDr.Drahomír Bárta