Stav vymáhání nedoplatků za vodné, stočné a svoz odpadů

Jan Čech vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Městys Liteň.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí shrnutí všech jednotlivých nedoplatků za vodné, stočné a svoz komunálního odpadu. U každé jednotlivé položky bude uveden minimálně název nedoplatku, výše nedoplatku, původní datum splatnosti, ulice a místní část.
Zároveň žádám o informace o konkrétních krocích, které byly provedeny v posledním roce městysem Liteň ve vymáhání nedoplatků a jsou zdokumentovány.

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Lenka Procházková, Městys Liteň

3 přílohy

Vážená paní, vážený pane,

V příloze najdete souhrn všech jednotlivých nedoplatků za vodné, stočné a
svoz komunálního odpadu, tak jak evidujeme v našem účetním systému.

Vymáhání dlužných částek za vodné, stočné zajišťuje společnost
Aquaconsult, v krajním případě můžeme neplatiče, pokud je technický stav
infrastruktury umožní, odpojit od dodávek vody. Dlužné částky za odpady
vymáhají pracovníci úřadu městyse, tak jako v minulých letech.

 

S pozdravem  

Tomáš Jurajda

starosta

MĚSTYS LITEŇ

Náměstí 71, 267 27 Liteň

tel: 311 684 121, mob: 724 180 395

e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mestysliten.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mestysliten.cz/

Povinný subjekt: Lenka Procházková

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za poskytnutí dat. Vyplývá z nich, například u nedoplatků za svoz odpadů více než 100% nárůst nedoplatků za rok 2023, oproti předchozím rokům 2022 a 2021.
Druhá část dotazu však žádala o poskytnutí údajů o konkrétních (a zdokumentovaných) krocích ÚM Liteň ve vymáhání dlužných částek. Vaše odpověď "... Dlužné částky za odpady vymáhají pracovníci úřadu městyse, tak jako v minulých letech." je však zcela nekonkrétní. Poskytnutá e-mailová korespondence navíc zavání diskriminačním přístupem vůči obyvatelům Staré školy, rozhodně ne o koncepčním a rovném přístupu. Pokud tedy o koncepčním postupu ÚM Liteň existují doklady, žadám o popsání kroků vymáhání tak, aby bylo možné je následně zkontrolovat, nebo rovnou poskytnout dokumenty prokazující vymáhání například částky 5175 Kč se splatností 8.7.2019 a částky 2126 Kč se splatností 31.12.2020, v obou případech jde o platby za odvoz odpadů. Pokud je však přiložený e-mail pouze ojedinělý pokus, žádám o potvrzení, že tomu tak je.

S pozdravem,

Jan Čech