Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Andrej Kapusta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Andrej Kapusta

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chcel by som sa informovať v akom stave realizácie je projekt realizácie "Drážní promenáda & liniový park", ktorý by mal byť dokončený v roku 2024.

S přátelským pozdravem,

Andrej Kapusta

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.4.2023 11:31:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stav projektu Drážní promenáda elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 26.4.2023 11:31:55 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Stav projektu Drážní promenáda",
bylo doručeno dne 26.4.2023 11:31:55 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 889347/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPLIH110 a značkou MHMP 912981/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 2.5.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor právní podpory.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Andrej Kapusta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.