Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Andrej Kapusta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Stav projektu Drážní promenáda

Andrej Kapusta vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Andrej Kapusta přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Andrej Kapusta

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chcel by som sa informovať v akom stave realizácie je projekt realizácie "Drážní promenáda & liniový park", ktorý by mal byť dokončený v roku 2024.

S přátelským pozdravem,

Andrej Kapusta

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.4.2023 11:31:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stav projektu Drážní promenáda elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 26.4.2023 11:31:55 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Stav projektu Drážní promenáda",
bylo doručeno dne 26.4.2023 11:31:55 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 889347/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPLIH110 a značkou MHMP 912981/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 2.5.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor právní podpory.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Andrej Kapusta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.