Stav odvolání KUZL 16869/2015

Radomír Staš vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Radomír Staš

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o sdělení, zda bylo vyřízeno odvolání ze dne 7.5.2015, proti
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci přiznání
státního občanství panu A.S. č.j. KUZL 16869/2015. Pokud ano,
prosím o zaslání rozhodnutí. Pokud ne, v jakém časovém horizontu
bude odvolání vyřízeno?

S přátelským pozdravem,

Radomír Staš

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Uhrová Kateřina, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Uhrová Kateřina, Ministerstvo vnitra

3 přílohy