Stav konkurzní řízení na DŘEVOVÝROBA DVOŘÁK 2022 č: KS BR 57 INS 11751/2021

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o informaci o stavu řízení ve věci insolvenčního řízení č: KS BR 57 INS
11751/2021 vedeného proti DŘEVOVÝROBA DVOŘÁK 2022

S přátelským pozdravem,

Bohumil NOVOTNÝ

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Stav konkurzní
řízení na DŘEVOVÝROBA DVOŘÁK 2022 č: KS BR 57 INS 11751/2021" s evidenčním
číslem db9845d7-159a-4efb-9562-a7a049ffc58b a s běžným číslem 44752/2022
bylo doručeno dne 04.03.2022 15:16:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost.

Pospíchalová, správa soudu