Petr Karhánek

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych se dozvěděl, zda provoz a tranzit přetížení kamiónové dopravy, ziskově finančně převýší náklady oprav komunikací, o dalším servisu osobních vozidel co z toho vyplývá se netřeba zmiňovat. Toto nikoho nezajímá - nejméně vaši instituci, neboť tam pro lidi v této zemi nejste.
Navíc vás nezajímá bezpečnost v silničním provozu která z toho vyplývá.
Zásadní je buzerace PČR víceméně slušných řidičů, ale těch bezohledných se netýká
Dále mne zajímá, zda dohlížíte na kvalitu oprav, neboť krajům je to jedno,
ty utratí peníze několika směry. Za půl roku utržená krajnice, propadlá vozovka - toť bezedná díra a výsledek hospodaření, za který nikdo nenese odpovědnost.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Petr Karhánek

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.5.2018 10:41:08
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Stav dopravních staveb a komunikací

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 27.5.2018 10:41:08
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Stav dopravních staveb a komunikací

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Petr Karhánek

                                          e-mail:
[1][FOI #7390 e-mail] ??

 

 

čj. 176/2018-072-Z106/9

 

Věc: Odpověď na žádost ze dne 27. 5. 2018

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 27. 5.  2018 Vaše podání označené jako
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), které bylo zaevidováno
podatelnou pod č. p. 24666/2018-MD-CKDP. Položil jste následující dotazy -
cit.:

 

„…rád bych se dozvěděl, zda provoz a tranzit přetížení kamiónové dopravy,
ziskově finančně převýší náklady  oprav komunikací, o dalším servisu
osobních vozidel co z toho vyplývá se netřeba zmiňovat. … Dále mne zajímá,
zda dohlížíte na kvalitu oprav, neboť krajům je to jedno, ty utratí peníze
několika směry.“

 

Ministerstvo dopravy nemá a nemůže mít žádné informace o ziscích
z přetížené kamionové dopravy. To je dotaz na jednotlivé firmy provozující
kamionovou dopravu. Ministerstvo k věci může obecně říci, že přetížený
kamion pro firmu sice znamená výraznou úsporu nákladů, ale je to zároveň
významná negativní externalita, protože úspora firmy se projeví na
významných škodách veřejného majetku, což pak zaplatíme všichni. Problém
nastane, pokud by se z tohoto jevu stala pro firmy běžná praxe. Škody na
komunikaci rostou čtvrtou mocninou s hmotností nápravy, takže se jedná o
škody skutečně významné. Proto se provádí vážení vozidel. Toto vážení je
nákladné a pokuty toto vážení neuhradí, protože pokud se váhy nainstalují,
firmy přestanou vozy přetěžovat. Nicméně vážení má přínos v tom, že se
snižuje množství přetížených kamionů a finančně se to projeví na
údržbových nákladech. Jinak vážením se mj. zabývá státní příspěvková
organizace Centrum služeb pro silniční dopravu.

 

Evidenci zachycující, jak jsou jednotlivé komunikace zatěžovány provozem
přetížených nákladních, provádí Státní fond dopravní infrastruktury.
Protože je SFDI též ve smyslu ustanovení § 2 InfZ povinným subjektem, je
možné zaslat na SFDI dotaz dle InfZ (viz:
[2]https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane...

 

K dotazu směřujícímu k dohledu a kontrole kvality oprav komunikací je
třeba nejdříve upřesnit, že vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát,
tj. vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím I. třídy vykonává ze
zákona Ministerstvo dopravy, a tyto komunikace spravuje státní příspěvková
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“), která provádí
zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení
výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy. ŘSD též kontroluje a
dohlíží na opravy a kvalitu oprav dálnic a silnic I. třídy. Protože je ŘSD
též ve smyslu ustanovení § 2 InfZ povinným subjektem, je možné k této
problematice vznést dotaz dle InfZ přímo tam (viz InfZ:
[3]https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontak...

 

Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice
nacházejí (od 01.10.2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na
jejímž území se místní komunikace nacházejí. Na kvalitu oprav  na svých
komunikacích II a III. třídy dohlížejí kraje a ministerstvo nemůže ze
zákona kontrolovat kvalitu jejich oprav. Takže to není otázka, zda
ministerstvo chce či nechce kraje kontrolovat, ale pravomoci jsou dané
zákonem.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[5]+420 225 131 317
[6][emailová adresa] | [7]www.mdcr.cz
[8]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[9]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[10]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [11]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[12]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[13]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7390 e-mail] ??
2. https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane...
3. https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontak...
4. http://www.mdcr.cz/
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.mdcr.cz/
8. http://bit.ly/1ZpnEag
9. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
10. https://twitter.com/min_dopravy
11. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
12. https://cz.linkedin.com/company/minister...
13. http://www.dopravniinfo.cz/