Státní svátky - ZP § 115 v plném znění

Odpověď na tento dotaz má zpoždění. Podle zákona by měla instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovědět okamžitě a od (podrobnosti)

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den
pracuji ve fi. A pouze noční směny.
Ad. 1- Každý státní svátek pracuji od 22.00 -24.00 hod.Tj. dvě hodiny a není mi zaplacena náhrada za státní svátek,pouze mzda za odpracované hodiny.
Ad. 2 - není mi umožněno vybrat si placené volno.
Ad. 3- jaký vliv na nezaplacení náhrady za státní svátek mají odpracované dvě hodiny ve státní svátek?
Ad. 4- je zde porušen ZP § 115 v plném znění ze strany zaměstnavatele?

S přátelským pozdravem,

Jan Menšík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Státní svátky - ZP § 115 v plném znění" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 6. 10. 2021 17:50:46, zaregistrováno bylo dne: 7. 10. 2021 6:30:52 pod číslem jednacím: MPSV-2021/161158.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2021/161158-331/1

Vážený pane Menšíku,

z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze zasíláme sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Růžičková Barbora
odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností
Ministerstvo práce a sociálních věcí