Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Státní příspěvek na rekonstrukci bydlení rodiny

Radek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Radek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Můj dotaz se týká informace na příspěvek na rekonstrukci bytu pro začínající rodinu 300 000 CZK , jaké jsou podmínky a kde žádat , jsme z Jihlavy, děkuji za informace.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,
Vašíček Radek

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
22.05.2018 19:15:24
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 2019/2018
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážený pane,

 

ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaše podání,
označené jako žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jste
požádal o informace týkající se poskytnutí zvýhodněného úvěru na
rekonstrukci bytu pro začínající rodinu ve výši 300 000,- Kč, včetně
podmínek poskytnutí a postupu při podání žádosti o tento úvěr.

 

K Vašemu dotazu uvádíme následující:

 

nařízení na podporu bydlení pro mladé by měla schválit vláda po projednání
v Legislativní radě vlády a jejích komisích. Do Legislativní rady vlády
MMR hodlá předložit návrh v co nejbližší době. Cílem MMR je spustit příjem
žádostí o podporu během léta. O zahájení příjmu žádostí bude MMR veřejnost
informovat, doporučujeme Vám proto sledovat webové stránky MMR, nejlépe
sekci "Tiskové zprávy".

 

Zvýhodněný úvěr, který bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB),
je určený na pořízení nebo opravu vlastního bydlení. Na refinancování
komerční hypotéky však určený není. Úvěr je zaměřený na ty, kteří žijí v
manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z
manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti 36
let, nebo nežijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ale trvale
pečují o dítě do 6 let a ke dni podání žádosti nedosáhli 36 let. SFRB bude
zpracovávat žádosti podle pořadí, ve kterém budou doručeny. Jedná se o
program, který není časově omezený, některé žádosti mohou být převedeny do
následujícího kalendářního roku.

 

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB
(Vinohradská 1896/46,120 00, Praha 2 nebo Dolní náměstí 192/9, 779 00,
Olomouc). Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda
jsou v souladu platným nařízení vlády. Pokud budou k dispozici finanční
prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.
Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 30 dnů. Cílem je,
aby částka určená na tyto úvěry, byla co nejvyšší. Pro úplnost dodáváme,
že pro letošní rok se předběžně počítá s částkou určenou na úvěry ve výši
650 mil. Kč, pro další roky pak ve výši jedné miliardy korun.

 

Základní parametry úvěru by měly být následující:

 

+ výše úvěru, jde-li o modernizaci bytu: minimálně 30 000 Kč a maximálně
300 000 Kč

+ výše úvěru, jde-li o koupi bytu: maximálně 1 200 000 Kč, nejvýše však 80
% ceny sjednané nebo ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku, je-li
nižší než cena sjednaná včetně ceny pozemku

+ výše úvěru, jde-li o stavbu či koupi rodinného domu: maximálně 2 000 000
Kč, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi rodinného
domu včetně pořizovací ceny pozemku

+ úrokovou sazbu MMR navrhuje jako fixní po celou dobu splácení a je
navržena ve výši základní referenční sazby Evropské unie, minimálně však
ve výši 1 % p. a.

+ v případě úvěru na pořízení obydlí SFRB na žádost příjemce sníží za
každé narozené nebo osvojené dítě, pokud k narození nebo osvojení dojde v
průběhu trvání úvěrového vztahu, nesplacený zůstatek jistiny o částku 30
000 Kč, nejvýše však do výše nesplacené jistiny ke dni podání žádosti;

+ doba splatnosti úvěru: na modernizaci obydlí – 10 let, na pořízení
obydlí koupí nebo výstavbou 20 let, výjimečně 25 let

+ limity plochy na pořizovaný byt: do 75 m bez balkonu (lodžie) a dům 140
m opět bez balkonu (lodžie)

+ úvěr na bydlení ze SFRB lze dofinancovat jiným úvěrem, avšak úvěr ze
SFRB musí být dostatečně zajištěn, což předpokládá u větších úvěrů, zejm.
na pořízení obydlí, zástavu nemovitostí.

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.