Statistiky ukončení azylového statusu v České republice

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo vnitra měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jiří Brožek

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné získat statistické informace o vývoji počtu osob, které mají status azylu nebo dočasného pobytu podle §§ 12 až 14b zákona o azylu v České republice (obdobné jako na stránce https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-.... Zajímají mě především doby, na které je status udělován, důvody ukončení azylu podle § 17 zákona o azylu a jejich počet a vývoj počtu ukončených statusů v jednotlivých letech.

S přátelským pozdravem

Jiří Brožek

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.1.2018 15:10:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statistiky ukončení azylového statusu v České republice elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.1.2018 15:10:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statisti...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 3.1.2018 15:10:45
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03RZOUE.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra