Statistiky přestupků pro Plzeňský kraj

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Můj dotaz se týká přestupkových řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. a dále přestupkových řízení dle zákona č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. za období: 1.7.2015-1.7.2016 a 1.7.2017-1.7.2018.

1. Kolik přestupkových řízení bylo vedeno?
2. Jaká byla průměrná doba trvání přestupkového řízení ve sledovaném období?
3. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto, ale od uložení sankce upuštěno, protože správní orgán měl za to, že k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.
4. V kolika případech nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty od jeho spáchání.
5. V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží)

S přátelským pozdravem,

František Koranda

Podatelna KÚPK, Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Plzeňský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a
bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Statistiky přestupků pro Plzeňský kraj
Datum doručení: 25.11.2018 16:58:13
Evidenční číslo: PK-119380/18

Spisová služba Athena, Plzeňský kraj

3 přílohy

Dokument - č.j. PK-KDS/5249/18
Zpracoval: Mgr.Mgr. Jaroslava Chlanová
Evidenční číslo: PK-123970/18
[1]PK-123970/18
Věc: Poskytnutí informace

References

Visible links
1. http://kronos/athena/default.aspx?Key_Pr...