Statistiky přestupků

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Můj dotaz se týká přestupkových řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, které spadají do působnosti odboru správních agend za období let 2012 a 2013.

1. Kolik takových přestupkových řízení bylo vedeno?

2. Jaké bylo rozdělení typů přestupků?

3. Jaký byl výsledek těchto přestupkových řízení, zejména
3.1. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto o uložení sankce.
3.2. V kolika případech bylo pravomocne rozhodnuto, ale od uložení sankce upuštěno, protože správní orgán měl za to, že k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.
3.3. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto jinak (např. tak, že se přestupek nestal nebo jednání není přestupkem) a jak.
3.4. V kolika případech nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty od jeho spáchání.
3.5. V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží)
případně další možnosti, pokud je úžad eviduje, a to pokud možno ve vztahu k jednotlivým typům přestupků.

4. Jaká byla průměrná doba trvání přestupkového řízení ve sledovaném období?

Michal A. Valášek

Městská část Praha 3

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Statistiky přestupků“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny a zařazena do fronty zpracování. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [email address]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Statistiky přestupků“ bylo doručeno 01.01.2014 22:56:04 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP3 000010/2014 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '#protokol#'.

Pro otevření souboru typu PDF lze využít např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, které je zdarma k dispozici ke stažení z webových stránek společnosti Adobe.

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [email address]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3, Úřad městské části,

1 příloha

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [email address]
web: www.praha3.cz