Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-sever

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud Plzeň-sever

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 36afb26e-dce6-4031-abd3-d93806516c1b a s běžným číslem
29121/2019 bylo doručeno dne 14.11.2019 22:34:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-sever

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-sever

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 36afb26e-dce6-4031-abd3-d93806516c1b a s běžným číslem
29121/2019, doručené dne 14.11.2019 v 22:34:17 a ověřené dne 14.11.2019 v
22:35:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "19 SI 51/2019" a ke zpracování
dne 15.11.2019 v 05:59:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-sever

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Divišová Iveta, Okresní soud Plzeň-sever [1]19/11/2019

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď zdejšího soudu k Vaší e-mailové žádosti ze
dne 14. 11. 2019.

 

S pozdravem

 

 

Iveta Divišová

vedoucí oddělení

Okresní soud Plzeň - sever

Edvarda Beneše 1127/1, 303 16 Plzeň

tel. č.: 377 869 522/554

 

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...

Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-sever

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Okresní soud Plzeň-sever k vyřízení mé žádosti 'Statistiky obhajoba'.

V předchozí žádosti, jsem se Vás ptal „v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.“, přičemž jste mi odpověděli, že to není možné objektivně určit s ohledem na neustálé pohyby v seznamu. Jelikož jsem již žádal pro srovnání i jiné soudy o tutéž informaci, kde se mi dostalo odpovědi, tak bych Vás chtěl znovu požádat o poskytnutí výše uvedené informace. Postačí mi průměrná (orientační) délka uvedeného intervalu v řádech měsíců, nikoliv přesně stanovený údaj, který pochopitelně sdělit nelze.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/statis...

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud Plzeň-sever

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
5827b000-51bc-49a2-9b9a-06bbd46c7e49 a s běžným číslem 29892/2019 bylo
doručeno dne 22.11.2019 23:02:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-sever

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-sever

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
5827b000-51bc-49a2-9b9a-06bbd46c7e49 a s běžným číslem 29892/2019,
doručené dne 22.11.2019 v 23:02:31 a ověřené dne 22.11.2019 v 23:05:02,
bylo přiřazeno ke spisové značce "19 SI 51/2019" a ke zpracování dne
25.11.2019 v 05:52:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-sever

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Divišová Iveta, Okresní soud Plzeň-sever [1]27/11/2019

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám doplňující odpověď zdejšího soudu k Vaší e-mailové
žádosti ze dne 22. 11. 2019.

 

S pozdravem

 

 

Iveta Divišová

vedoucí oddělení

Okresní soud Plzeň - sever

Edvarda Beneše 1127/1, 303 16 Plzeň

tel. č.: 377 869 522/554

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...