Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 082557c4-9c21-4692-a5fd-9c64dba610bf a s běžným číslem
80152/2019 bylo doručeno dne 28.11.2019 21:32:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 082557c4-9c21-4692-a5fd-9c64dba610bf a s běžným číslem
80152/2019, doručené dne 28.11.2019 v 21:32:08 a ověřené dne 28.11.2019 v
21:35:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "90 SI 164/2019" a ke
zpracování dne 29.11.2019 v 15:19:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Voldřich Tomáš Mgr., Okresní soud v Chomutově

2 přílohy

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 28. 11. 2019 zasílám
v příloze odpověď.

 

S pozdravem

 

Mgr. Tomáš Voldřich

asistent soudce

Okresní soud v Chomutově

Tel.: 474 698 339

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]