Povinný subjekt: Okresní soud v Chebu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Chebu

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem bb84a345-46e1-4332-8d57-88688c7a805c a s běžným číslem
45142/2019 bylo doručeno dne 07.11.2019 21:55:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chebu

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chebu

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem bb84a345-46e1-4332-8d57-88688c7a805c a s běžným číslem
45142/2019, doručené dne 07.11.2019 v 21:55:31 a ověřené dne 07.11.2019 v
21:55:36, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 148/2019" a ke zpracování
dne 11.11.2019 v 07:37:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Cheb

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Okresní soud v Chebu [1]14/11/2019

Česká republika - Okresní soud Cheb
Komu: [FOI #7923 e-mail] ??
Zpracoval/a: Pavlína Domasová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 46040/2019: Si 148/2019 - odpověď
na žádost dle zák. č. 106/1999 Sb.

Si 148/2019 - odpověď na žádost dle zák. č. 106/1999 Sb.

Přílohy: Odpoved_na_zadost_Si.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 46040/2019
Evidenční číslo podání: 6c51e2e1-1d97-4926-8b2e-572b4325ba91
Bylo podáno e-mailem dne 14.11.2019 14:40:09
E-mailová adresa odesílatele: [[2]emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 46040/2019: Si 148/2019 - odpověď
na žádost dle zák. č. 106/1999 Sb.
Počet podaných příloh: 1

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...