Statistiky obhajoba

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem db9dec30-9ff6-45dc-bcfb-2b8239deeeae a s běžným číslem
26201/2019 bylo doručeno dne 22.11.2019 23:11:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem db9dec30-9ff6-45dc-bcfb-2b8239deeeae a s běžným číslem
26201/2019, doručené dne 22.11.2019 v 23:11:08 a ověřené dne 22.11.2019 v
23:16:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 287/2019" a ke zpracování
dne 25.11.2019 v 09:32:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Rychnov nad Kněžnou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Červinková Jana Bc., Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou [1]27/11/2019

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost podle zák. č. 106/99 Sb. a žádám
o potvrzení převzetí z důvodu doručení.

 

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jana Červinková

správce aplikace a dozorčí úředník

 

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Svatohavelská 93

516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.:     +420 494 548 311

mobil: +420 778 435 533

[1][[2]emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Červinková Jana Bc., Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost podle zák. č. 106/99 Sb. a žádám
o potvrzení převzetí z důvodu doručení.

 

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jana Červinková

správce aplikace a dozorčí úředník

 

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Svatohavelská 93

516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.:     +420 494 548 311

mobil: +420 778 435 533

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]