Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 5e9cd398-3308-414d-85ba-41b27fa66a02 a s běžným číslem
48074/2019 bylo doručeno dne 07.11.2019 21:54:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

1 příloha

 

 

Vážený pane,

 

Pokud jde o Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, pak za povinný subjekt na Vaše dotazy
odpovídám takto:

 

Dotaz č. 1. – interval jednoho měsíce

Dotaz č. 2 – 22 advokátů

Dotaz č. 3,4,5 je zodpovězen v přehledné tabulce, kterou zasílám jako
přílohu mé odpovědi

 

S pozdravem

 

JUDr. Alena Procházková

místopředsedkyně okresního soudu