Povinný subjekt: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 540c6a39-6b49-4e8f-beb9-b639c4adb712 a s běžným číslem
35192/2019 bylo doručeno dne 21.11.2019 16:57:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 540c6a39-6b49-4e8f-beb9-b639c4adb712 a s běžným číslem
35192/2019, doručené dne 21.11.2019 v 16:57:37 a ověřené dne 21.11.2019 v
17:02:05, bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 162/2019" a ke
zpracování dne 24.11.2019 v 12:04:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Žďár nad Sázavou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kratochvil Ivan Bc., Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 21. listopadu 2019 Vám v příloze zasílám
požadované informace.

 

S pozdravem

 

Ivan Kratochvil – ředitel správy soudu

-------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

tel.: 566 682 611(IC)

fax: 546 582 110

e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou k vyřízení mé žádosti 'Statistiky obhajoba'.

V předchozí žádosti, jsem se Vás ptal „v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.“, přičemž jste mi odpověděli, že to není možné objektivně určit s ohledem na neustálé pohyby v seznamu. Jelikož jsem již žádal pro srovnání i jiné soudy o tutéž informaci, kde se mi dostalo odpovědi, tak bych Vás chtěl znovu požádat o poskytnutí výše uvedené informace. Postačí mi průměrná (orientační) délka uvedeného intervalu v řádech měsíců, nikoliv přesně stanovený údaj, který pochopitelně sdělit nelze.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/statis...

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
26a3e677-33a4-45ba-8e6c-7ea17554d093 a s běžným číslem 35876/2019 bylo
doručeno dne 28.11.2019 00:33:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kratochvil Ivan Bc., Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 28. listopadu 2019 o upřesnění odpovědi
okresního soudu, kterou jsme Vám zasílali 27. listopadu Vám v příloze
posílám požadované informace.

 

S pozdravem

 

Ivan Kratochvil – ředitel správy soudu

-------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

tel.: 566 682 530

fax: 546 582 110

e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

ukázat citované pasáže