Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem b3fb92a5-9b51-4e6f-aa86-33d8416e8b9f a s běžným číslem
30776/2019 bylo doručeno dne 19.11.2019 23:58:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem b3fb92a5-9b51-4e6f-aa86-33d8416e8b9f a s běžným číslem
30776/2019, doručené dne 19.11.2019 v 23:58:40 a ověřené dne 20.11.2019 v
00:04:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 236/2019" a ke
zpracování dne 20.11.2019 v 08:17:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Havlíčkův Brod

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Okresní soud v Havlíčkově Brodě k vyřízení mé žádosti 'Statistiky obhajoba'.

V předchozí žádosti, jsem se Vás ptal „v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.“, přičemž jste mi odpověděli, že to není možné objektivně určit s ohledem na neustálé pohyby v seznamu. Jelikož jsem již žádal pro srovnání i jiné soudy o tutéž informaci, kde se mi dostalo odpovědi, tak bych Vás chtěl znovu požádat o poskytnutí výše uvedené informace. Postačí mi průměrná (orientační) délka uvedeného intervalu v řádech měsíců, nikoliv přesně stanovený údaj, který pochopitelně sdělit nelze.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/statis...

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
df730a94-38c2-408f-8189-d3ad143b59fa a s běžným číslem 31173/2019 bylo
doručeno dne 22.11.2019 23:06:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
df730a94-38c2-408f-8189-d3ad143b59fa a s běžným číslem 31173/2019,
doručené dne 22.11.2019 v 23:06:48 a ověřené dne 22.11.2019 v 23:10:32,
bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 236/2019" a ke zpracování dne
25.11.2019 v 06:10:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Havlíčkův Brod

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě [1]22/11/2019

Dobrý den pane Havrda, jelikož mi systém nepotvrdil doručení zprávy,
prosím abyste tak učinil do 3 dnů od odeslání odpovědi. Také se ozvěte,
pokud odpověď není dostačující.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

Ing. Jana Hermanová

Ředitelka správy

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

[1][[2]emailová adresa]

569 493 113

 

From: Ing. Hermanová Jana
Sent: Friday, November 22, 2019 6:36 AM
To: '[FOI #7966 e-mail] ??'
Subject: Žádost o informace

 

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

 

Ing. Jana Hermanová

Ředitelka správy

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

[2][[3]emailová adresa]

569 493 113

 

References

Visible links
1. mailto:[[4]emailová adresa]
2. mailto:[[5]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
4. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
5. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě [1]25/11/2019

Dobrý den pane Havrda, jelikož mi systém nepotvrdil doručení zprávy,
prosím abyste tak učinil do 3 dnů od odeslání odpovědi. Děkuji a jsem s
pozdravem

 

Ing. Jana Hermanová

Ředitelka správy

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

[1][[2]emailová adresa]

569 493 113

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...