Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Karlových Varech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 54db7c73-abe9-4916-b9af-dab2749761d8 a s běžným číslem
59365/2019 bylo doručeno dne 19.11.2019 01:28:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 54db7c73-abe9-4916-b9af-dab2749761d8 a s běžným číslem
59365/2019, doručené dne 19.11.2019 v 01:28:21 a ověřené dne 19.11.2019 v
01:31:32, bylo přiřazeno ke spisové značce "45 SI 398/2019" a ke
zpracování dne 19.11.2019 v 07:33:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krejčová Jana, Okresní soud v Karlových Varech

2 přílohy

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17

360 33 Karlovy Vary

 

 

Vážený pane Havrdo,

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené soudu dne
19. 11. 2019 v příloze zasíláme odpověď z 29. 11. 2019. Žádáme Vás o
potvrzení přijetí e-mailu a jeho přílohy, a to odesláním odpovědi na tento
e-mail – „Potvrzuji přijetí e-mailu a jeho přílohy“. Nepotvrdíte-li
převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání
zprávy, bude soud písemnost doručovat, jako byste o doručení na
elektronickou adresu nežádal.

 

S pozdravem

 

Jana Krejčová

rejstříková vedoucí Si