Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Blansku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 657da43b-6661-4777-ac23-7ba4390d535b a s běžným číslem
25405/2019 bylo doručeno dne 07.11.2019 21:53:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Blansku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bukovská Radka JUDr., Okresní soud v Blansku

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpověď na
Vaši žádost o poskytnutí informace.

 

S pozdravem,

 

 

JUDr. Radka Bukovská,

asistentka soudce

 

Okresní soud v Blansku

Hybešova 2047/5

678 28 Blansko

tel.: 516 482 109

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Povinný subjekt: Okresní soud v Blansku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Okresní soud v Blansku k vyřízení mé žádosti 'Statistiky obhajoba'.

V předchozí žádosti, jsem se Vás ptal „v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.“, přičemž jste mi odpověděli, že to není možné objektivně určit s ohledem na neustálé pohyby v seznamu. Jelikož jsem již žádal pro srovnání i jiné soudy o tutéž informaci, kde se mi dostalo odpovědi, tak bych Vás chtěl znovu požádat o poskytnutí výše uvedené informace. Postačí mi průměrná (orientační) délka uvedeného intervalu v řádech měsíců, nikoliv přesně stanovený údaj, který pochopitelně sdělit nelze.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/statis...

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
4b3d70d1-f790-4e4a-89e3-2c160d24afed a s běžným číslem 26668/2019 bylo
doručeno dne 22.11.2019 23:05:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Blansku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bukovská Radka JUDr., Okresní soud v Blansku

1 příloha

Dobrý den,

 

v pøíloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpovìï na
Vaši žádost o poskytnutí informace v upøesnìném znìní.

 

S pozdravem,

 

 

JUDr. Radka Bukovská,

asistentka soudce

 

Okresní soud v Blansku

Hybešova 2047/5

678 28 Blansko

tel.: 516 482 109

email: [1][emailová adresa]

 

 

From: Bukovská Radka JUDr.
Sent: Tuesday, November 19, 2019 1:47 PM
To: '[FOI #7921 e-mail] ??'
Subject: žádost o poskytnutí informace, sp. zn. Si 102/2019

 

Dobrý den,

 

v pøíloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpovìï na
Vaši žádost o poskytnutí informace.

 

S pozdravem,

 

 

JUDr. Radka Bukovská,

asistentka soudce

 

Okresní soud v Blansku

Hybešova 2047/5

678 28 Blansko

tel.: 516 482 109

email: [2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]