Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud ve Zlíně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud ve Zlíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem fc8267aa-d583-40b6-b94a-2bfde110d677 a s běžným číslem
46364/2019 bylo doručeno dne 18.11.2019 22:53:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Zlíně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Zlíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem fc8267aa-d583-40b6-b94a-2bfde110d677 a s běžným číslem
46364/2019, doručené dne 18.11.2019 v 22:53:14 a ověřené dne 18.11.2019 v
22:55:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 532/2019" a ke zpracování
dne 19.11.2019 v 08:46:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Zlín

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Domanský Radim Bc., Okresní soud ve Zlíně [1]6/12/2019

Vážený pane Havrdo,

v příloze zasíláme odpověď na Vaši níže uvedenou žádost.

Doručení potvrďte odpovědí na tento mail.

S pozdravem

Radim Domanský
dozorčí úředník, správce aplikací
Okresní soud ve Zlíně

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...