Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Berouně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem c8bdfb4e-e77b-40a1-913d-beb69218204f a s běžným číslem
26177/2019 bylo doručeno dne 17.11.2019 13:26:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Berouně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem c8bdfb4e-e77b-40a1-913d-beb69218204f a s běžným číslem
26177/2019, doručené dne 17.11.2019 v 13:26:08 a ověřené dne 17.11.2019 v
13:32:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "32 SI 251/2019" a ke
zpracování dne 18.11.2019 v 10:44:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Beroun

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní soud v Berouně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Okresní soud v Berouně k vyřízení mé žádosti 'Statistiky obhajoba'.

V předchozí žádosti, jsem se Vás ptal „v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.“, přičemž jste mi odpověděli, že to není možné určit z důvodu proměnlivosti počtu napadlých věcí u nichž je nutná obhajoba. Jelikož jsem již žádal pro srovnání i jiné soudy o tutéž informaci, kde se mi dostalo odpovědi, tak bych Vás chtěl znovu požádat o poskytnutí výše uvedené informace. Postačí mi průměrná (orientační) délka uvedeného intervalu v řádech měsíců, nikoliv přesně stanovený údaj, který pochopitelně sdělit nelze.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/statis...

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
31588e87-55eb-49a2-871c-38e989b818f4 a s běžným číslem 27099/2019 bylo
doručeno dne 28.11.2019 00:36:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Berouně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem
31588e87-55eb-49a2-871c-38e989b818f4 a s běžným číslem 27099/2019,
doručené dne 28.11.2019 v 00:36:17 a ověřené dne 28.11.2019 v 00:40:02,
bylo přiřazeno ke spisové značce "32 SI 259/2019" a ke zpracování dne
28.11.2019 v 11:17:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Beroun

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Čerplová Barbora, Okresní soud v Berouně [1]26/11/2019

Vážený pane Havrdo,

 

v příloze Vám zasílám vyřízení Vaší žádosti ze dne 17. listopadu 2019.

 

S přáním hezkého dne

 

 

Barbora Čerplová

vedoucí kanceláře

Okresní soud v Berouně

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Čerplová Barbora, Okresní soud v Berouně [1]11/12/2019

Vážený pane Havrdo,

 

v příloze zasílám doplnění k již vyřízené Vaší žádosti.

 

S přáním hezkého dne

 

Barbora Čerplová

vedoucí kanceláře

Okresní soud v Berouně

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...