Povinný subjekt: Okresní soud Praha-západ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud Praha-západ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem ab468945-0f63-4387-82b7-360929ef76cd a s běžným číslem
46353/2019 bylo doručeno dne 17.11.2019 13:24:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-západ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Praha-západ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem ab468945-0f63-4387-82b7-360929ef76cd a s běžným číslem
46353/2019, doručené dne 17.11.2019 v 13:24:25 a ověřené dne 17.11.2019 v
13:25:32, bylo přiřazeno ke spisové značce "32 SI 201/2019" a ke
zpracování dne 18.11.2019 v 11:39:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Praha-Západ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Dohnalová Petra Mgr., Okresní soud Praha-západ [1]29/11/2019

Vážený pane Havrdo,

 

v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o informace ve smyslu zák. č.
106/1999 Sb. ze dne 17.11.2019, kdy jste se dotazoval na informace
týkající se pořadníku advokátů ustanovovaných ex offo a odměn jim
vyplacených.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Petra Dohnalová

asistentka soudce

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Dohnalová Petra Mgr., Okresní soud Praha-západ [1]9/12/2019

Vážený pane Havrdo,

 

dne 29.11.2019 jsem Vám zasílala sdělení k Vaší žádosti ve smyslu zák. č.
106/1999 Sb. (viz níže).

 

Bohužel jsem od Vás neobdržela potvrzení – oznámení o přečtení (které jsem
k emailu zadávala), ani jsem na internetových stránkách
[2]infoprovsechny.cz
nedohledala, že by informace poskytnuté zdejším soudem byly zveřejněny.

 

Žádám Vás proto tímto o sdělení, zda Vám byly žádané informace řádně
doručeny a zda jsou zjištěné údaje dostatečné, či zda např. požadujete
nějaké doplnění.

 

 

Děkuji za zprávu,

 

s pozdravem

 

Mgr. Petra Dohnalová

asistentka soudce

Okresní soud Praha - západ

 

 

 

From: Dohnalová Petra Mgr.
Sent: Friday, November 29, 2019 1:00 PM
To: '[FOI #7948 e-mail] ??'
Subject: Sdělení k žádosti o informace, Okresní soud Praha - západ

 

Vážený pane Havrdo,

 

v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o informace ve smyslu zák. č.
106/1999 Sb. ze dne 17.11.2019, kdy jste se dotazoval na informace
týkající se pořadníku advokátů ustanovovaných ex offo a odměn jim
vyplacených.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Petra Dohnalová

asistentka soudce

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...
2. http://infoprovsechny.cz/