Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 5d64c2b2-74a9-48f2-a9d1-147c468226a0 a s běžným číslem
50971/2019 bylo doručeno dne 07.11.2019 21:52:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Etrychová Jitka, Okresní soud v Hradci Králové

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze tohoto emailu zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Martina
Rychtaříka na Vaši žádost ze dne 7. 11. 2019.

 

Zdvořile žádám o zaslání potvrzení o doručení tohoto emailu, které nám
slouží jako doklad o doručení.

 

S pozdravem

 

 

Jitka Etrychová

referentka správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000958

[1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Etrychová Jitka, Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobrý den pane Havrdo,

 

dne 19. 11. 2019 Vám byla zasílána emailem odpověď na Vaši žádost ze dne
7. 11. 2019 s prosbou o potvrzení přijetí.

 

Toto potvrzení nám slouží jako doručenka. Proto Vás znovu zdvořile žádám o
potvrzení, že Vám byla odpověď zaslána.

 

S přáním krásného dne

 

 

Jitka Etrychová

referentka správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000958

[1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]