Statistiky nehodovosti po úpravě vodorovného značení

Dotaz byl úspěšný.

Václav Jirovský

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o statistiku dopravních nehod, zaznamenaných Policií ČR v oblasti ulic Hlávkův most + Bubenská + Nábřeží Kapitána Jaroše (soubor ulic známý jako "severojižní magistrála") kolem oblasti u metra Vltavská před (kam až jsou data dostupná, max., 1 rok zpátky) zavedením úpravy vodorovného značení (vyznačení pruhu pro cyklisty) v říjnu 2018 až po nejaktuálnější dostupné období.

Prosím o poskytnutí následujících informací - žádám alespoň o částečnou odpověď, pokud některá z informací není dostupná:

- Celkové číslo dopravních nehod, při kterých zasahovala PČR v této oblasti

- Detailní statistiku podle nehod: bez zranění/s lehkým zraněním /s těžkým zraněním/s úmrtím

- Výše uvedenou statistiku rozšířenou o dimenzí, zda-li byl účastníkem nehody i cyklista.

S přátelským pozdravem,

Václav Jirovský

krpa.nr.vs@pcr.cz, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

2 přílohy